Wat is SSL en wanneer heb je het nodig?

Big Data

Wat is Big Data?

De term Big Data is de laatste jaren steeds bekender geworden en inmiddels niet meer weg te denken in de digitale wereld. Maar wat is Big Data nu eigenlijk? Er bestaan verschillende definities die, afhankelijk van de context, al dan niet relevant zijn. Wij willen graag weten wat Big Data is voor productiebedrijven en de automatisering van processen.
Eén definitie van Big Data die eigenlijk altijd geldt is dat het om veel data gaat die verzameld wordt. Daarbij komen al direct een aantal andere punten bovendrijven zoals:

  • Het betreft verschillende soorten data.
  • De soorten data kunnen zowel gestructureerd, ongestructureerd als semi gestructureerd zijn.
  • Het is een uitdaging om de verschillende data goed te interpreteren zodat je er goede conclusies uit kunt trekken.

Big Data kan belangrijk zijn voor organisaties omdat het een schat aan informatie bevat die op het eerste gezicht niet duidelijk is. Door verschillende soorten data met elkaar te vergelijken en te analyseren kunnen patronen ontdekt worden die nieuwe inzichten geven in bepaalde processen.

Vaak wordt bij Big Data gedacht aan het verzamelen van persoons- en gedragsgegevens die toegepast worden door bedrijven als Facebook en overheden of voor marketingtoepassingen. Maar ook in de productieprocessen speelt Big Data tegenwoordig een toenemende rol.

 

Waarom Big Data in het productieproces?

Ieder productieproces kent een aantal stappen tot het moment dat het eindproduct geleverd wordt. Zo is er de aanvoer van verschillende grondstoffen door verschillende leveranciers, bestaat je product uit een aantal afgestemde ingrediënten, verloopt de productie volgens vaste processen en maak je gebruik van diverse bedrijfsmiddelen om het vervolgens op verschillende manieren en door verschillende bedrijven te transporteren naar verschillende afnemers.
Binnen al deze genoemde factoren herken je vast al enkele variabelen die invloed hebben op kwaliteit, prijs, tijd en prestatie. Dat betekent dat, als je deze variabele verzamelt en analyseert, je met de juiste conclusies en positieve invloed kunt uitoefenen op je resultaten.

Wanneer je uit elke stap van je proces data verzamelt dan krijg je een grote database met verschillende soorten data die zowel gestructureerd, ongestructureerd als semi gestructureerd kan zijn en zal je over geschikte softwarepakketten moeten beschikken om al deze data goed te interpreteren en analyseren. En zo beschik je dus over Big Data.

 

Hoe verzamel je deze data?

Data verzamel je door middel van sensoren, meetsystemen of dataloggers. Afhankelijk van wat je wil meten installeer je het juiste middel om de gewenste gegevens te registreren. Denk bijvoorbeeld aan temperatuur, gewicht, trillingen of schokken. Maar bijvoorbeeld ook de vorm, kleur of dikte en tijd zijn variabele die invloed kunnen hebben op je product en waar je graag gegevens van wil hebben. Ook kun je denken aan een locatie of naam van leverancier.

Al deze data vormt jouw Big Bata in je database. Naast variabele die invloed hebben op je product zijn er nog variabelen die invloed hebben op je proces. Sommige al genoemde variabelen hebben misschien invloed op zowel het product als het proces zoals trillingen en temperatuur, Maar je kunt ook denken aan draaiuren, meterstanden van smeermiddelen en zelf werktijden van personeel.

Wil je een zo optimaal mogelijk productieproces dan breng je in kaart welke factoren er invloed op hebben en installeer je per variabele een middel om deze data te verkrijgen en vervolgens te kunnen analyseren. Meest voor de hand liggende middelen zijn bijvoorbeeld thermometers, weegschalen, trilling sensoren. Maar ook je urenregistratie en camera’s zijn middelen om data te verzamelen.

 

Big Data analyseren

Om je verzamelde data te analyseren is het belangrijk dat deze goed georganiseerd wordt op het moment dat de data wordt verzameld. Op die manier is de data ook bruikbaar voor analyse. Daarna moet je de verschillende soorten data samenbrengen. De data komt namelijk uit diverse systemen zoals ERP, MES en SCADA.

Een platform waarmee je kan organiseren en verzamelen is bijvoorbeeld Ignition. Dit softwareplatform kan met diverse soorten databases omgaan zoals MSSQL, Oracle, PostgreSQL, MardiaDB, MySQL, maar ook timeseriesdatabases zoals Influxdb.

Ignition beschikt ook over verschillende modules waarmee data bijvoorbeeld direct uit een PLC gehaald kan worden of waarmee data direct beschikbaar wordt gesteld door middel van rapporten of HMI-schermen.

Wanneer alle relevante en gewenste data verzameld is biedt Ignition de mogelijkheid om partner Modules van Sepasoft te koppelen waarmee uitgebreide data-analyse gedaan kan worden. Hierbij kun je denken aan Track & Trace of Statistical Process Control (SPC).

Bij Track & Trace analyseer je met name productkwaliteit door elk ingrediënt in de keten te volgen, te analyseren en te herleiden van eindproduct tot en met grondstofleverancier. SPC geeft je de mogelijkheid te achterhalen welke factoren in het proces van invloed zijn geweest op de kwaliteit van het product. Zo kan de kwaliteit afwijken door meerdere factoren en is het van belang te achterhalen welke factoren wanneer de meeste invloed hebben.

 

Tot slot

Data is onmisbaar geworden in de productieketen. Of je nu over een kleine of grote productielijn beschikt, data is van belang voor het waarborgen van je continuïteit. Er zijn vele systemen in de markt die je helpen bij het verkrijgen en analyseren van data waarbij het belangrijk is dat deze aan jouw wensen en mogelijkheden voldoen.

Wil je meer weten over onze mogelijkheden of hoe jij het beste resultaat kunt behalen? Wij komen graag vrijblijvend bij je langs om kennis te maken en onze mogelijkheden te demonstreren. Vraag hier jouw persoonlijke demo aan.

Open chat
💬 Hulp nodig?
Hi👋
Kan ik je ergens mee helpen?