Wat is een DCS (Distributed Control System)?

I/O

Wat is I/O?

I/O betekent in de automatisering Input/Output. Het staat voor de overdracht van data tussen systemen en een computer. Binnen de automatisering is de computer vaak een PLC.

De input bestaat uit signalen die worden ontvangen. De signalen die worden verstuurd is de output. Of iets input of output is hangt af van het perspectief dat je inneemt. Vanuit het perspectief van een sensor die data stuurt naar een PLC, praat je over output. Voor de PLC is dezelfde data de input. Over het algemeen wordt altijd vanuit het perspectief van de PLC gekeken naar de data. Dus de data die de PLC ontvangt van een sensor is de input en de data die de PLC verstuurt naar een actuator is de output.

In de industrie worden sensoren gebruikt om bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, temperatuur, hoeveelheid of druk te meten. Deze gegevens worden als data verstuurd naar een I/O-module of direct naar een PLC.

 

Wat is een I/O-module?

Ook een I/O-module kun je zien als een PLC. Je gebruikt hem wanneer je vanuit meerdere sensoren data verstuurd naar een PLC in de besturingskast. Om te voorkomen dat je vanuit elke sensor kabels moet leggen naar de besturingskast koppel je de sensoren aan een I/O-module. Vervolgens verbind je de module met een kabel aan de besturingskast waar één PLC alle input verwerkt en opslaat om vervolgens de output te versturen.

 

Local versus Remote I/O

Je spreekt van local I/O wanneer de sensoren, de actuatoren en de PLC in dezelfde besturingskast zijn ondergebracht en met elkaar communiceren.

Bij remote I/O zijn de modules op een grotere afstand van de PLC / besturingskast ondergebracht. Bijvoorbeeld in verschillende fabriekshallen of zelfs verschillende bedrijventerreinen. In dat geval communiceert de module middels een communicatiemodule met de PLC.

 

Waarom gebruiken we het?

We kunnen remote I/O op verschillende manieren gebruiken. We noemen er twee:

 1. Als het niet mogelijk is om een PLC bij het veldapparaat te installeren.
  In sommige industriële applicaties of omgevingen is het niet mogelijk om een PLC bij het veldapparaat te monteren door bijvoorbeeld de barre omstandigheden die invloed kunnen hebben op de PLC.
 1. Je wil voorkomen dat je veel kabel moet leggen of een directe kabelverbinding is onmogelijk.
  Remote I/O is een oplossing wanneer je modules bij de sensoren kunt plaatsen en op die manier het aanleggen van veel en lange kabels kunt vermeiden. Met remote I/O kunnen op lange afstand signalen worden ontvangen van sensoren om vervolgens sturingssignalen over lange afstand te verzenden naar veldapparatuur.

 

Samenvatting

 • I/O betekent Input/Output
 • Het verwijst naar elk apparaat dat data communiceert van en naar een PLC
 • Veldapparaten zoals sensoren worden aangesloten op een I/O-module
 • Local I/O verwijst naar modules die aangesloten zijn op de controller in de besturingskast
 • Een remote I/O-module is fysiek op een andere locatie geïnstalleerd dan de PLC

 Remote I/O wordt toegepast:

 • Omdat het bij sommige industriële applicaties niet mogelijk is om een PLC met I/O-modules bij de veldapparaten te monteren of omdat de omstandigheden een negatieve invloed op de PLC kunnen hebben. Denk aan gevaarlijke stoffen of extreme weersomstandigheden.
 • Als je minder kabel wil gebruiken in je installatie.
 • Als sensoren en veldapparaten op verschillende locaties staan en onderling data moet en uitwisselen.
Open chat
💬 Hulp nodig?
Hi👋
Kan ik je ergens mee helpen?