Ignition EFM Emerson ROC module

EFM Emerson ROC

Vraagt Emerson ROC EFM-gegevens op om ze beschikbaar te maken als tags in Ignition
Deze module is een driver voor de Ignition OPC UA module. Het communiceert met Emerson ROC en ROC Plus flow-computers. Door de module op het Ignition-platform te gebruiken, worden de EFM-gegevens opgevraagd en beschikbaar gemaakt als tags in de Ignition OPC-browser. De module peilt en verzamelt ook alarm-, gebeurtenis- en QTR-records (kwantitatieve transactierecords) voor verdere verzending naar de onderneming of andere flowberekeningsservices.

MQTT gebruiken met de EFM Emerson ROC module
Met de koppeling van deze driver aan de kracht van de MQTT-modules van Cirrus Link, kan de echte kracht van deze oplossing worden gerealiseerd. Door Ignition of Ignition Edge met deze module te installeren, wordt het naar de rand van het netwerk gedistribueerd. Hierdoor wordt het bandbreedtegebruik via radio- of andere IP-netwerken vergroot, wat resulteert in langere responstijden van SCADA-gegevens. Hieronder vind je de typische architectuuroplossingen bij het gebruik van deze module.

Met behulp van het zeer efficiënte MQTT-protocol worden alleen eventwijzigingen naar de host verzonden. Het voordeel hiervan is dat de realtime gegevens worden verzonden bij verandering, terwijl continu wordt gecontroleerd of alarmen, gebeurtenissen en QTR-records alleen worden verzonden wanneer deze beschikbaar zijn.

In verouderde protocollen worden al jaren complexe reeksen registers gebruikt om gegevens te verzenden die in wezen een vastlegging van informatie zijn. Deze methoden zijn gevoelig voor problemen met het bij elkaar houden van de gegevens en vereisen veel polling van een host over het netwerk om te controleren op nieuwe gebeurtenissen. Met deze module worden gegevens zoals alarmen, gebeurtenissen en QTR’s uit de flowcomputer gehaald en in een MQTT-record geplaatst als een onveranderlijk object met een tijdstempel en checksom en vervolgens rechtstreeks naar een databasetabel bij de host gestuurd. Voor het aanleveren van MQTT-records is de MQTT Recorder module vereist.

Voordelen van EFM Emerson ROC Module bij gebruik met MQTT-modules

  • Ondersteunt ROC- en ROC Plus-protocollen voor SCADA, TLP’s en alle EFM-gegevens
  • Draait op Ignition en Ignition Edge Platform
  • Heeft toegang tot elke TLP, ook vanuit gebruikersprogramma’s (bijv. Vinson Engineering)
  • Ondersteunt alarmen, gebeurtenissen, configuraties, minuutgeschiedenis, periodieke geschiedenis en dagelijkse geschiedenisrecords

Probeer Ignition gratis uit, voor zo lang als jij wilt!

Ontdek zelf waarom Ignition het ultieme platform is voor het bouwen en implementeren van industriële applicaties.

Enkele bedrijven die afhankelijk zijn van Ignition

Open chat
💬 Hulp nodig?
Hi👋
Kan ik je ergens mee helpen?