SQL (Structured Query Language): Wat is het?

Wat is SQL

SQL (Structured Query Language) is een gestandaardiseerde programmeertaal die wordt gebruikt voor het beheren van relationele databases en voor het uitvoeren van diverse bewerkingen van de data in de database.

Sinds de jaren 1970, wordt Structured Query Language met regelmaat gebruikt door databasebeheerders, evenals door ontwikkelaars die data-integratiescripts schrijven en data-analisten die analytische query’s willen opzetten en uitvoeren.

Het gebruik van SQL omvat het wijzigen van databasetabellen en indexstructuren; het toevoegen, bijwerken en verwijderen van rijen met data; en het ophalen van deelverzamelingen van informatie uit een database voor transactieverwerking en analytische toepassingen.

Query’s en andere Structured Query Language bewerkingen nemen de vorm aan van opdrachten die zijn geschreven als instructies. Veel gebruikte instructies zijn; selecteren, toevoegen, bijwerken, verwijderen, maken, wijzigen en afkappen.

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig is SQL de standaard programmeertaal geworden voor relationele databases. Nu staan ze bekend als Structured Query Language databases, deze relationele systemen bevatten een set tabellen met data in rijen en kolommen.

Elke kolom in een tabel komt overeen met een datacategorie – bijvoorbeeld een klantnaam of adres – terwijl elke rij een datawaarde bevat van de kruisende kolomen.

SQL standaard en bedrijfseigen extensies

Een officiële standaard werd in 1986 door het American National Standards Institue (ANSI) en vervolgens door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) in 1987 goedgekeurd.

Meer dan een dozijn gezamenlijke updates van de standaard zijn sindsdien vrijgegeven door de twee ontwikkelingsorganisaties voor standaarden.

Veel van deze databaseproducten ondersteunen Structured Query Language met eigen extensies in de standaardtaal voor procedureprogrammering en andere functies.

Zowel gepatenteerde, als open source relationele database managementsystemen gebouwd rond SQL zijn beschikbaar voor organisaties om te gebruiken. Systemen zoals Microsoft SQL Server, Oracle Database, IBM DB2, SAP HANA, SAP Adaptive Server, MySQL (nu eigendom van Oracle) en PostgreSQL.

Bedrijven zoals Microsoft bieden een eigen set extensies aan genaamd Transact-SQL, terwijl Oracle’s uitgebreide versie van de standaard PL/SQL is. Het gevolg hiervan is dat de verschillende aangeboden varianten van SQL niet volledig compatibel met elkaar zijn.

Commando’s en Syntaxis

Structured Query Language commando’s zijn onderverdeeld in verschillende typen, waaronder data-manipulatietaal (DMT) en data-definitietaal  (DDT) instructies,  transactiecontroles en beveiligingsmaatregelen.

Het DMT vocabulaire wordt gebruikt om data op te halen en te manipuleren, terwijl DDT instructies bedoeld zijn om databasestructuren te definiëren en te wijzigen.

De transactiecontroles helpen bij het hanteren van de transactieverwerkingen en zorgen ervoor dat de transacties worden voltooid of teruggedraaid indien zich er fouten of problemen voordoen.

De beveiligingsinstructies worden gebruikt om databasetoegang te beheren en om gebruikersrollen en machtigingen toe te wjizen.

Structured Query Language Syntaxis is het coderingsplatform dat wordt gehanteerd bij schrijfinstructies. Het figuur rechts toont een voorbeeld van een DDT-instructie geschreven in Microsoft’s T-SQL om een databasetabel in SQL Server 2016 aan te passen.

Jouw Data Verbinden met Ignition SCADA

De Ignition SQL Bridge module brengt de kracht van “Structured Query Language” databases naar jouw industrieel proces. De module maakt het mogelijk om onbeperkt tags en database verbindingen te maken tegen een verbazingwekkende lage prijs – zelfs als jij niet veel weet over Structured Query Language databases.

Denk aan de SQL Bridge module als een “Zwitsers zakmes” voor de integratie van programmeerbare logic controllers (PLC’s) en SQL databases op oneindig veel manieren.

Verplaats data bidirectioneel, log makkelijk grote hoeveelheden data, synchroniseer PLC’s met databases, creëer krachtige “recipe en batching” systemen, sequentie van hele processen en nog veel meer – jouw eigen fantasie is het limiet.

Lees meer over Ignitoin SQL Bridge

Internet Der Dingen– De toekomst van de industrie?

Industriële Internet der Dingen (In het engels Industrial Internet of Things) belooft een revolutie in de productie door de acquisitie en toegankelijkheid van veel grotere hoeveelheden data, tegen veel hogere snelheden mogelijk te maken.

Het Industriële Internet der Dingen (IIdD)

Wat is het en hoe zal het de productie beïnvloeden.

Het IIdD is onderdeel van een groter concept beter bekend als het Internet der Dingen. Het IdD is een netwerk van intelligente computers, apparaten en objecten die grote hoeveelheden data verzamelen. De verzamelde data wordt naar een centrale cloud gebaseerde service gestuurd waar het samen wordt gevoegd met andere data. Deze data wordt vervolgens met eindgebruikers gedeeld op een hulpvolle manier. Het IdD zal de automatisering in huizen, scholen, winkels en in vele industrieën verhogen.

De toepassing van het Internet der Dingen naar de productie-industrie wordt IIdD genoemd (of  Industriële Internet der Dingen 4.0). Het IIdD zal een productie revolutie door de acquisitie en toegankelijkheid van veel grotere hoeveelheden data, tegen veel hogere snelheden en veel meer efficiëntie mogelijk maken. Een aantal innovatieve bedrijven zijn al begonnen met het IIdD uit te voeren door gebruik te maken van intelligente, aangesloten apparaten in hun fabrieken.

 

Wat zijn de voordelen van het Industriële Internet der Dingen

Het IIdD kan de connectiviteit, efficiëntie, schaalbaarheid, tijdwinst en kostenbesparingen voor industriële organisaties sterk verbeteren. Bedrijven profiteren nu al van het IIdD doormiddel van kostenbesparingen als gevolg van preventief onderhoud, verbeteringen van de veiligheid en andere operationele efficiëntie.

IIdD netwerken van intelligente apparaten maken het mogelijk voor industriële organisaties om data silo’s open te breken en al hun mensen, data en processen van de werkvloer tot de directiekantoren te verbinden. Bedrijfsleiders kunnen de IIdD data gebruiken om een volledig en accuraat beeld te krijgen van hoe hun onderneming presteert, dit zal hen helpen om betere beslissingen te maken.

 

IIdD Protocollen

Een van de problemen ondervonden bij de overgang naar het IIdD is het feit dat verschillende “edge-of-network” apparaten reeds gebruik maakten van verschillende protocollen voor het verzenden en ontvangen van data. Hoewel er momenteel een aantal verschillende communicatieprotocollenworden gebruikt, zoals OPC-UA, is het Message Queueing Telemetry Transport (MQTT) transfer protocol snel oprukkend als de standaard voor het IIdD, vanwege de lichtgewicht overhead, publiceer/abonnement model en de bidirectionele mogelijkheden.

 

Uitdagingen van het IIdD

Interoperabiliteit en beveiliging zijn waarschijnlijk de twee grootste uitdagingen rond de invoering van het IIdD. Zoals technologie schrijfster Margaret Rouse opmerkt: “Een belangrijk aandachtspunt betreft het Industriële IdD is de interoperabiliteit tussen apparaten en machines die verschillende protocollen gebruiken en die verschillende architecturen hebben.”

Ignition is een uitstekende oplossing voor dit, omdat het cross-platform en gebaseerd is op open-source, IT standaard technologieën. Bedrijven moeten weten dan hun data veilig is. Proliferatie van sensoren en andere slimme verbonden apparaten heeft geresulteerd in een parallelle explosie in beveiligings- kwetsbaarheden. Dit is een andere factor voor de opkomst van MQTT sinds het een zeer veilig IIdD protocol is.

 

De Toekomst van het IIdD

Het Industriële Internet der Dingen wordt in het algemeen beschouwd als een van de belangrijkste trends die van invloed zijn op industriële bedrijven vandaag en in de toekomst. Industrieën dringen er op aan om systemen en apparatuur te moderniseren om aan nieuwe regelgevingen te voldoen, om zo bij te blijven bij de toenemende markt, volatiliteit snelheid en baanbrekende technologieën.

Bedrijven die het IIdD omarmd hebben, hebben significante verbeteringen omtrent veiligheid, efficiëntie en winstgevendheid gezien en de verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten als IIdD technologieën meer en meer worden ingezet.

De Ignition IIdD oplossing verbetert aanzienlijk de connectiviteit, efficiëntie, schaalbaarheid, tijdwinst en kostenbesparingen voor industriële organisaties. Het kan de mensen en systemen op de werkvloer verenigen met degene op bedrijfsniveau.

Het maakt het ook mogelijk dat bedrijven meer uit hun huidige systeem halen zonder te worden beperkt door technologische en economische beperkingen. Voor deze redenen en nog veel meer, biedt Ignition een ideaal platform voor het instellen van de kracht van het Internet der dingen binnen uw onderneming.

Lees meer over Ignition Edge!

 

Wat is Fog Computing (fog netwerken, fogging)?

Fog computing, ook bekend als fog netwerking (mistnetwerken) of fogging, is een gedecentraliseerde computer infrastructuur.

In zo’n netwerk worden data, rekenwerk, opslag en toepassingen gedistribueerd op de meest logische, efficiënte plaats tussen de databron en de cloud.

Fog computing breidt cloud computing en services uit tot aan de rand van het netwerk, waardoor de voordelen en kracht van de cloud dichter bij de plaats komen waar de data wordt gecreëerd en waarop wordt gehandeld.

Het doel van fogging is, het verbeteren van de efficiëntie en het verminderen van de hoeveelheid data die naar de cloud wordt getransporteerd voor verwerking, analyses en opslag.

Dit wordt vaak gedaan om de efficiëntie te verbeteren, maar het kan ook worden gebruikt om redenen zoals beveiliging en naleving.

Populaire fog computing applicaties zijn smart grid, smart city (slimme steden), smart buildings (slimme gebouwen), voertuig netwerken en softwaregedefinieerde netwerken.

De metafoor fog (mist) komt van de meteorologische term voor een wolk die dicht bij de grond is. Ze zijn dus op de naam fog computing (mist) gekomen, omdat het zich ook dicht op de rand van het netwerk bevindt.

Het OpenFog Consortium werd in november 2015 opgericht door de leden van CiscoDellIntelmicrosoft, ARM en Princeton University. Hun missie is om een open referentie architectuur te ontwikkelen en de bedrijfswaarde van fog computing over te brengen.

Hoe werkt fog computing?

Alhoewel randapparaten en sensoren data genereren en verzamelen, beschikken ze niet over de rekenkracht en opslagbronnen om geavanceerde analyses en machine-learning taken uit te kunnen voeren.  

Hoewel cloudservers wel de kracht hebben om dit te doen, zijn ze vaak te ver weg om de data te verwerken en tijdig te reageren.

Daarnaast kan het verbinden met en het verzenden van rauwe data van alle eindpunten naar de cloud via het internet, privacy-, veiligheids- en juridische implicaties hebben.

Vooral als het gaat om gevoelige data die moet voldoen aan regelgevingen uit verschillende landen.

In een fog omgeving vindt de verwerking plaats in een data hub op een slim apparaat of in een slimme router of gateway, waardoor de hoeveelheid data die naar de cloud wordt verzonden, wordt verminderd.

Het is belangrijk om te melden dat fog netwerken een aanvulling op (en geen vervanging van) cloud computing zijn; fogging maakt korte termijn analyses mogelijk (aan de rand) en de cloud maakt uigebreide analyses mogelijk op de lange termijn.

Fog Computing versus Edge Computing?

Vele gebruiken de termen fog computing en edge computing door elkaar heen, omdat beide betrekking hebben op het dichterbij brengen van intelligentie en verwerking van waar de data wordt gemaakt.

Echter is het grootste verschil tussen beide waar de intelligentie en rekenkracht wordt geplaatst.

In een fog omgeving bevindt de intelligentie zich in het lokale netwerk. Data wordt verzonden van de eindpunten naar een gateway, waar het vervolgens naar bronnen wordt doorgestuurd voor verwerking en het terug sturen van de transmissie.

Bij edge computing zit de intelligentie en de kracht van een edge gateway of toepassing in een apparaat zoals een programmeerbare automatiseringscontroller.

Voorstanders van edge computing scheppen op over de vermindering van “points of failure”, aangezien elk apparaat onafhankelijk werkt en bepaalt welke data lokaal moet worden opgeslagen en welke data naar de cloud moet worden verzonden voor verdere analyse.

Voorstanders van fog computing zeggen weer op hun beurt dat het meer schaalbaar is en het een beter overzicht van het netwerk geeft als er meerdere datapunten data invoeren.

Voor- en nadelen van Fog Computing?

Voordelen:

 • Vermindert de hoeveelheid data die naar de cloud wordt verzonden
 • Behoudt netwerkbandbreedte
 • Verbetert de reactietijd van het systeem
 • Verbetert de beveiliging door data dicht bij de rand te houden (edge)
 • Ondersteunt mobiliteit
 • Minimaliseert netwerk- en internetlatentie

Nadelen:

 • De fysieke locatie neemt altijd en overal al het data voordeel weg van de cloud
 • Beveiligingsproblemen: IP-adres spoofing, “man-in-the-middle” aanvallen
 • Privacyproblemen
 • Beschikbaarheid/kosten van Fog apparatuur/hardware
 • Vertrouwen en authenticatie zorgen
 • Draadloze netwerk beveiligingszorgen

Fog computing en het internet der dingen?

Omdat cloud computing voor veel internet der dingen toepassingen niet mogelijk is, wordt vaak fogging ingezet.

De gedistribueerde aanpak hiervan richt zich op de behoeften van het Internet der dingen en het Industriële Internet der Dingen, evenals de enorme hoeveelheid data die slimme sensoren en IoT-apparaten genereren, welke te kostbaar en tijdrovend kunnen zijn om naar de cloud te sturen voor verwerking en analyse.

Fog computing vermindert de benodigde bandbreedte en vermindert de heen-en-weer communicatie tussen sensoren en de cloud, wat de Internet der Dingen prestaties negatief kan beïnvloeden.

Wat is Industriële Automatisering?

Wat, Waarom, Wanneer industriële automatisering?
Industriële automatisering is het gebruik maken van computers of robots en informatietechnologieën om processen en machines zo in te richten dat ze een mens kunnen vervangen.

Automatisering is een middel om sneller en meer te kunnen produceren dan een mens en dat is niet het enige effect. Zo zorgt automatisering ook voor een constantere kwaliteit en output.

Wat ook met automatisering kan worden gerealiseerd is de optimalisatie van de systemen die door fabrieken worden gebruikt.

Al met al kan het op veel verschillende manieren worden ingezet en maakt het maatschappelijk verantwoord ondernemen mogelijk. Daarom is automatisering ondertussen al niet meer weg te denkenuit de westerse industrie.

Wanneer Industriële Automatisering?
Als jij als bedrijf hogere productie, kwaliteit, flexibiliteit, informatie nauwkeurigheid en veiligheid wil.

Hogere Productiviteit
Hoewel veel bedrijven honderden productiemedewerkers inhuren op drie-ploegen basis om de fabriek het maximaal aantal uren te laten draaien. Moet de fabriek alsnog gesloten worden voor onderhoud en vakanties.

Industriële automatisering maakt het doel van een bedrijf om 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar te draaien mogelijk. Dit leidt tot een aanzienlijke verbetering van de productiviteit van het bedrijf.

Hogere Kwaliteit
Automatisering haalt de foutmarge die is gelinkt aan mensen aanzienlijk omlaag. Dit komt door het feit dat een robot in tegenstelling tot een mens geen vermoeidheid ervaart. Wat resulteert in een productie met een gelijkmatige kwaliteit die op verschillende tijdstippen is geproduceerd.

Hogere Flexibiliteit
Het toevoegen van een nieuwe taak aan de assemblage lijn vereist training van een menselijke operator, maar robots kunnen ook geprogrammeerd worden om een nieuwe taak uit te voeren. Dit maakt het productieproceseen stuk flexibeler.

Hogere Informatie Nauwkeurigheid
Het toevoegen van geautomatiseerde dataverzameling, geeft jou de mogelijkheid om essentiële productie informatie te verzamelen, de nauwkeurigheid van de data te verbeteren en dataverzamelingskosten te verminderen.

Dit voorziet jou van de feiten die nodig zijn om juiste beslissingen te nemen met betrekking tot het verminderen van afval en het verbeteren van jouw proces.

Hogere Veiligheid
Industriële automatisering kan de productielijn veiliger maken door het inzetten van robots op plekken waar gevaarlijke processen moeten worden uitgevoerd.

Een nadeel van industriële automatisering
De initiële investering in verband met het maken van de switch van een menselijke productielijn naar een
geautomatiseerde productielijn is zeer hoog. Ook zijn de bijkomende kosten zoals het trainen van het personeel
om deze nieuwe geavanceerde apparatuur te bedienen aanzienlijk.

Wat niet wegneemt dat het op de lange termijn zijn investering zeker waard is.

Industriële Automatisering bedrijven: hoe herken je een goed automatiseringsbedrijf?
Industriële automatisering kan in veel gevallen een complexe taak zijn. Daarom is het belangrijk om op de
volgende punten te letten bij het kiezen van een automatiseringsbedrijf.

Betrekken ze het management bij het gehele proces
Communiceren ze realistische verwachtingen
Zorgen ze dat alle nodige afdelingen erbij betrokken worden
Hebben ze aantoonbare ervaring
Hoe is de ondersteuning nadat ze het project hebben opgeleverd

MQTT (Message Queueing Telemetry Transport): Wat is het?

Message Queueing Telemetry Transport (MQTT) is een machine-tot-machine (M2M) data transfer protocol dat in een hoog tempo het leidende messaging-protocol voor het Industriële Internet der Dingen (IIdD) aan het worden is.

MQTT: Het leidende Messaging Protocol voor IIdD
Wat is MQTT en waarom is het ideaal voor SCADA?
Hoewel er momenteel een aantal concurrerende IIdD technologieën en protocollen in het spel zijn, zijn de extreem lichtgewicht overhead (2-byte header), Publish/subscribe model en de bidirectionele mogelijkheden van MQTT bij uitstek geschikt om te voldoen aan de eisen van industriële besturingssystemen.

De nieuwste versie, MQTT 3.1.1, is een OASIS standaard die open is en royalty-vrij is. (OASIS is de Organization for the Advancement of Structured Information Standard, een internationale consortium dat de goedkeuring voor product onafhankelijke standaarden voor informatie bevordert.)

Wat zijn de voordelen van MQTT?
Het MQTT protocol maakt het mogelijk voor jouw SCADA systeem om toegang te
krijgen tot IIdD data. MQTT brengt vele krachtige voordelen naar uw proces:

Distribueer informatie efficiënter
Verhoog de schaalbaarheid
Verminder drastisch het verbruik van netwerkbrandbreedte
Verminder update snelheden naar secondes
Zeer geschikt voor detectie en controle op afstand
Maximaliseer de beschikbare bandbreedte
Extreem lichtgewicht overhead
Zeer veilig met permissie gebaseerde veiligheid
Gebruikt door de olie en gas industrie, Amazon, Facebook…
Bespaart ontwikkelingstijd
Publish/subscribe protocollen verzamelen meer data met minder bandbreedte ten opzichte van polling protocollen.

Waarom is MQTT Gemaakt?
MQTT is gemaakt met het doel om data te verzamelen van zoveel mogelijk apparaten en om deze data vervolgens te
transporteren naar een IT infrastructuur. Het is lichtgewicht en dus ideaal voor het monitoren op afstand,
vooral bij M2M verbindingen waar een kleine footprint code vereist is
of waar de netwerkbrandbreedte beperkt is.

Message Queueing Telemetry Transport werd in 1999 uitgevonden door Dr. Andy Stanford-Clark en Arlen Nipper.
Mede-uitvinder Arlen Nipper is de president van Cirrus Link Solutions, het bedrijf
dat de Cirrus Link MQTT modules voor Ignition heeft ontwikkeld.

Hoe werkt MQTT
MQTT is een publish/subscribe protocol wat het mogelijk maakt voor edge-of-network apparaten om te publiceren naar een broker. Cliënten verbinden met deze broker, die vervolgens bemiddelt tussen de communicatie van de twee apparaten. Elk apparaat kan zich inschrijven of registreren voor bepaalde onderwerpen.

MQTT is bidirectioneel en onderhoudt stateful session awareness. Als een edge-of-network apparaat verbinding verliest, worden alle geabonneerde cliënten geïnformeerd door de “Last Will And Testament” functie van de MQTT server, zodat iedere geautoriseerde cliënt in het systeem een nieuwe waarde terug kan publiceren naar het edge-of-network apparaat.

De lichtgewichtheid en efficiëntie van MQTT maken het mogelijk om de hoeveelheid data die wordt bewaakt en gecontroleerd significant te verhogen. Voorafgaand aan de uitvinding van MQTT, werd ongeveer 80% van de data achtergelaten op externe locaties, ook al zouden verschillende bedrijfsniveaus deze data kunnen gebruiken om slimmere beslissingen te maken. Nu maakt MQTT het mogelijk om meer te verzamelen, verzenden en te analyseren van de verzamelde data.

In tegenstelling tot de gebruikelijke poll/response modellen van veel protocollen, welke de neiging hebben om onnodig data verbindingen te verzadigen met onveranderlijke data, maximaliseren MQTT’s publish/subscribe modellen juist de beschikbare bandbreedte.

Wie gebruikt MQTT?
MQTT werd oorspronkelijk ontwikkeld voor lage bandbreedte, high-latency datalinks worden gebruikt in de olie- en gasindustrie. Echter wordt MQTT nu veel toegepast buiten de olie- en gasindustrie – van het regelen van intelligente verlichtingssystemen tot de Facebook Messenger applicatie.

Amazon Web Services heeft onlangs aangekondigd dat Amazon Internet der Dingen (IdD) ook is gebaseerd op MQTT. Al met al lijkt MQTT het meest geschikt voor de systemen die worden gebruikt door industriële organisaties en we kunnen verwachten dat het snelle adoptie tempo alleen maar zal toenemen in de toekomst.

MQTT & Ignition Edge
Ignition Edge by Inductive Automation® is een serie lichte, gelimiteerde, laag-geprijsde Ignition software producten speciaal ontworpen voor het embedden van veld- en OEM-apparaten (Original Equipment Manufacturer) aan de rand van het netwerk.

Toegang tot data van PLC & OPC-UA Servers: maximaal 500 tags en uitgerust met OPC-UA
Werkt naadloos samen met Ignition: Bouw schaalbare en betaalbare enterprise systemen
Volledig cross platform: Werkt op alle versies van Windows op OS X, Linux en meer.