OPC (Open Platform Communications)

< Back

OPC is de interoperabiliteitsstandaard voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van data in de industriële automatisering en andere industrieën. Het is platform onafhankelijk en zorgt voor een naadloze informatiestroom tussen apparaten van verschillende leveranciers. De OPC-Foundation is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van deze standaard.
De OPC-standaard is een reeks specificaties die is ontwikkeld door industriële leveranciers, eindgebruikers en softwareontwikkelaars. Deze specificaties definiëren de interface tussen clients en servers, evenals servers en servers, inclusief toegang tot realtime data, monitoring van alarmen en gebeurtenissen, toegang tot historische data en andere applicaties.

Toen de standaard voor het eerst werd geïntroduceerd in 1996, was het doel ervan om PLC specifieke protocollen (zoals Modbus, Profibus, enz.) te visualiseren in een gestandaardiseerde interface waardoor HMI /SCADA systemen konden communiceren met een “middle-man” die generieke OPC lees- / schrijfverzoeken converteert in apparaat specifieke verzoeken en visa versa. Als resultaat hiervan ontstond er een hele industrie van producten die eindgebruikers toeliet systemen te implementeren met behulp van producten die naadloos met elkaar werkten via OPC.

Aanvankelijk was de OPC standaard beperkt tot het Windows besturingssysteem. Als zodanig is het acroniem OPC voortgekomen uit OLE (object linking and embedding) voor Process Control. Deze specificaties, die nu bekend staan als OPC-Classic, zijn door veel verschillende industrieën overgenomen, waaronder productie, gebouwautomatisering, olie en gas, hernieuwbare energie en nog veel meer.

Met de introductie van servicegeoriënteerde architecturen in productiesystemen kwamen nieuwe uitdagingen op het gebied van beveiliging en datamodellering. De OPC-Foundation ontwikkelde de OPC-UA specificaties om aan deze behoeften te voldoen en bood tegelijkertijd een uitgebreid technologisch open platform architectuur aan die toekomstbestendig, schaalbaar en uitbreidbaar was.

Vandaag staat de afkorting OPC voor Open Platform Communications.

Dit zijn slechts enkele redenen waarom zoveel leden en andere technologieorganisaties (samenwerkingen) zich wenden tot OPC-UA voor hun interoperabiliteitsplatform.