Wat is Industrie 4.0? Alles wat jij moet weten over Industrie 4.0

Industrie 4.0 de Smart-Factory

Vóór Industrie 4.0 was er in het begin stoom en de eerste machines die een deel van het werk van onze voorouders mechaniseerden. Het volgende was elektriciteit, de assemblagelijn en de geboorte van massaproductie.

Het derde tijdperk van de industrie ontstond met de komst van computers en de beginselen van automatisering. Toen konden, robots en machines menselijke werknemers  vervangen die aan een productielijn stonden.

En nu begint de industriële revolutie genaamd Industrie 4.0, waarin computers en automatisering op een geheel nieuwe manier samenkomen. Waarbij robotica op afstand is verbonden met besturingssystemen die zijn uitgerust met machine learning-algoritmen, die de robotica kunnen leren en besturen met zeer weinig input van menselijke operators.

Industrie 4.0 introduceert de “smart-factory”, waarin cyberfysieke systemen de fysieke processen van een fabriek bewaken en gedecentraliseerde beslissingen nemen. De fysieke systemen worden het Industriële Internet Der Dingen genoemd. Ze communiceren en werken zowel met elkaar als met mensen, in real-time via het draadloze web.

Wanneer ben je nu echt Industrie 4.0?

Voordat een fabriek of systeem Industrie 4.0 genoemd kan worden moet het minimaal het volgende bevatten:

  • Interoperabiliteit: machines, apparaten, sensoren en mensen die met elkaar verbonden zijn en communiceren
  • Informatietransparantie: de systemen creëren een virtuele kopie van de fysieke wereld door middel van sensordata zodat ze informatie in de juiste context kunnen plaatsen
  • Technische assistentie: zowel het vermogen van het systeem om mensen te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen als het vermogen om mensen te helpen met taken die te moeilijk of onveilig zijn voor mensen
  • Gedecentraliseerde besluitvorming: het vermogen van cyber-fysieke systemen om zelf eenvoudige beslissingen te nemen en zo autonoom mogelijk te worden

Welke uitdagingen komen bij Industrie 4.0 om de hoek kijken?

Net als bij iedere belangrijke verschuiving zijn er uitdagingen die inherent zijn aan het toepassen van een industrie 4.0 model, zoals:

  • Data beveiligingsproblemen worden aanzienlijk vergroot door nieuwe systemen en meer toegang tot zulke systemen te integreren. Daarnaast wordt hierdoor ook de eigen productiekennis een IT-beveiligingsprobleem.
  • Een hoge mate van betrouwbaarheid en stabiliteit zijn nodig voor een succesvolle cyber-fysieke communicatie, welke moeilijk te bereiken en te onderhouden kunnen zijn.
  • Handhaving van de integriteit van het productieproces met minder menselijke toezicht kan een barrière worden.
  • Het verlies van hoogbetaalde menselijke banen is altijd een zorg wanneer nieuwe automatiseringen worden geïntroduceerd.
  • En het vermijden van technische problemen die dure productie-uitval kunnen veroorzaken is altijd een zorg.

Bovendien is er een systematisch gebrek aan ervaring en mankracht om deze systemen te creëren en te implementeren – om maar te zwijgen over de algemene terughoudendheid van belanghebbende en investeerders om zwaar te investeren in nieuwe technologieën.

Voordelen van een Industrie 4.0 model?

De voordelen van een industrie 4.0 model kunnen opwegen tegen de nadelen voor veel productiebedrijven. In zeer gevaarlijke werkomgevingen kunnen namelijk de gezondheid en veiligheid van menselijke werknemers drastisch worden verbeterd.

Supply chains kunnen gemakkelijker worden gecontroleerd wanneer er data beschikbaar is op ieder niveau van het productie- en leveringsproces. Computerbesturingen zouden veel betrouwbaardere en consistentere productiviteit en output kunnen leveren.  De resultaten voor veel bedrijven zouden dan een verhoogde omzet, winst en marktaandeel kunnen zijn.

Conclusie?

Rapporten hebben zelfs gesuggereerd dat opkomende markten zoals India enorm kunnen profiteren van het Industrie 4.0 model.
De Amerikaanse stad Cincinnati, Ohio heeft zichzelf zelfs uitgeroepen tot “Industrie 4.0 demonstratie stad”
om investeringen en innovatie in de productiesector daar te stimuleren.

De vraag is dus niet of Industrie 4.0 eraan komt, maar hoe snel! Net als bij Big Data en andere zakelijke trends,
vermoeden wij dat de early adapters zullen worden beloond voor hun moed om in deze nieuwe technologie te springen.
En voor degenen die veranderingen vermijden, lopen het risico irrelevant te zijn en voor dood te worden achtergelaten.

Het Industriële Internet der Dingen: Het is hier, Het werkt, Het is Ignition

Ignition IIoT door Inductive Automation is een end-to-end Industrieel Internet der Dingen (IIdD) oplossing die de fantastische
efficiëntie van het MQTT-data-transferprotocol combineert met onbeperkte data verzameling 
en ontwikkelingskracht van het industriële applicatieplatform Ignition.

Gerelateerde artikelen