Ignition Premier (Gold) Integrator since 14-06-2017

Wat is SQL

SQL (Structured Query Language) is een gestandaardiseerde programmeertaal die wordt gebruikt voor het beheren van relationele databases en voor het uitvoeren van diverse bewerkingen van de data in de database.

Sinds de jaren 1970, wordt Structured Query Language met regelmaat gebruikt door databasebeheerders, evenals door ontwikkelaars die data-integratiescripts schrijven en data-analisten die analytische query’s willen opzetten en uitvoeren.

Het gebruik van SQL omvat het wijzigen van databasetabellen en indexstructuren; het toevoegen, bijwerken en verwijderen van rijen met data; en het ophalen van deelverzamelingen van informatie uit een database voor transactieverwerking en analytische toepassingen.

Query’s en andere Structured Query Language bewerkingen nemen de vorm aan van opdrachten die zijn geschreven als instructies. Veel gebruikte instructies zijn; selecteren, toevoegen, bijwerken, verwijderen, maken, wijzigen en afkappen.

SQL

ISO SQL Standaard

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig is SQL de standaard programmeertaal geworden voor relationele databases. Nu staan ze bekend als Structured Query Language databases, deze relationele systemen bevatten een set tabellen met data in rijen en kolommen.

Elke kolom in een tabel komt overeen met een datacategorie – bijvoorbeeld een klantnaam of adres – terwijl elke rij een datawaarde bevat van de kruisende kolomen.

SQL standaard en bedrijfseigen extensies

Een officiële standaard werd in 1986 door het American National Standards Institue (ANSI) en vervolgens door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) in 1987 goedgekeurd.

Meer dan een dozijn gezamenlijke updates van de standaard zijn sindsdien vrijgegeven door de twee ontwikkelingsorganisaties voor standaarden.

Veel van deze databaseproducten ondersteunen Structured Query Language met eigen extensies in de standaardtaal voor procedureprogrammering en andere functies.

Zowel gepatenteerde, als open source relationele database managementsystemen gebouwd rond SQL zijn beschikbaar voor organisaties om te gebruiken. Systemen zoals Microsoft SQL Server, Oracle Database, IBM DB2, SAP HANA, SAP Adaptive Server, MySQL (nu eigendom van Oracle) en PostgreSQL.

Bedrijven zoals Microsoft bieden een eigen set extensies aan genaamd Transact-SQL, terwijl Oracle’s uitgebreide versie van de standaard PL/SQL is. Het gevolg hiervan is dat de verschillende aangeboden varianten van SQL niet volledig compatibel met elkaar zijn.

Structured Query Language

Commando’s en Syntaxis

Structured Query Language commando’s zijn onderverdeeld in verschillende typen, waaronder data-manipulatietaal (DMT) en data-definitietaal  (DDT) instructies,  transactiecontroles en beveiligingsmaatregelen.

Het DMT vocabulaire wordt gebruikt om data op te halen en te manipuleren, terwijl DDT instructies bedoeld zijn om databasestructuren te definiëren en te wijzigen.

De transactiecontroles helpen bij het hanteren van de transactieverwerkingen en zorgen ervoor dat de transacties worden voltooid of teruggedraaid indien zich er fouten of problemen voordoen.

De beveiligingsinstructies worden gebruikt om databasetoegang te beheren en om gebruikersrollen en machtigingen toe te wjizen.

Structured Query Language Syntaxis is het coderingsplatform dat wordt gehanteerd bij schrijfinstructies. Het figuur rechts toont een voorbeeld van een DDT-instructie geschreven in Microsoft’s T-SQL om een databasetabel in SQL Server 2016 aan te passen.

SQL Voorbeeld

Voor- en nadelen van Structured Query Language

Voordelen

  • Hoge snelheid: SQL query’s kunnen worden gebruikt om grote hoeveelheden documenten snel en efficiënt uit een database te halen.
  • Goed gedefinieerde standaarden: SQL databases gebruiken al heel lang gevestigde standaarden, welke overgenomen zijn door ANSI en ISO. Niet-SQL databases houden zich vaak niet aan een duidelijke standaard.
  • Geen codering vereist: met behulp van standaard SQL is het eenvoudiger om database systemen te beheren zonder een substantiële hoeveelheid code te hoeven schrijven.
  • Opkomst van ORDBMS: Voorheen waren SQL databases synoniem aan relationele databases. Met de opkomst van Object gerichte DBMS, zijn objectopslagmogelijkheden uitgebreid naar relationele databases.

Nadelen

  • Lastig te interfacen: het interfacen van een SQL database is complexer dan een paar regels code toevoegen.
  • Meer functies geïmplementeerd op eigen wijze: hoewel SQL-databases voldoen aan ANSI en ISO standaarden, kiezen sommige database leveranciers er alsnog voor om bedrijfseigen extensies te gebruiken op de standaard SQL om de kopende partij afhankelijk te maken van hun systeem.

Voorbeeld van een Tabel

Een database bestaat uit een of meerdere tabellen. Elke tabel wordt geïdentificeerd door een naam en bevat regels.
Dit wordt uitgelegd in de onderstaande tabel genaamd: student.

De “student” tabel heeft drie regels met vier kenmerken (voornaam, achternaam, adres, stad).

SQL Tabel

Voorbeelden van Commando’s

And:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_1 = value_1
AND column_2 = value_2;

And is een operator die twee waarden met elkaar combineert. Beide waarde moeten “true” zijn om de regel te betrekken bij de set van resultaten.

Alter Table:

ALTER TABLE table_name ADD column datatype;

Alter table laat je kolomen toevoegen aan de tabel in de database.

As

SELECT column_name AS ‘Alias’
FROM table_name;

As is een sleutelwoord in SQL welke het mogelijk maakt om een kolom of tabel te hernoemen door het gebruik van een alias.

Delete

DELETE FROM table_name WHERE some_column = some_value;

Delete instructies worden gebruikt voor het verwijderen van een regel uit de tabel

Select

SELECT column_name FROM  table_name;

Select instucties worden gebruikt om data op te halen uit de database. Iedere query begint met select.

Update

UPDATE table_name
SET some_column = some_value
WHERE some_column = some_value;

Update instructies maken het mogelijk om regels aan te passen in de tabel.

Ignition SQL Bridge module

Jouw Data Verbinden met Ignition SCADA

De Ignition SQL Bridge module brengt de kracht van “Structured Query Language” databases naar jouw industrieel proces. De module maakt het mogelijk om onbeperkt tags en database verbindingen te maken tegen een verbazingwekkende lage prijs – zelfs als jij niet veel weet over Structured Query Language databases.

Denk aan de SQL Bridge module als een “Zwitsers zakmes” voor de integratie van programmeerbare logic controllers (PLC’s) en SQL databases op oneindig veel manieren.

Verplaats data bidirectioneel, log makkelijk grote hoeveelheden data, synchroniseer PLC’s met databases, creëer krachtige “recipe en batching” systemen, sequentie van hele processen en nog veel meer – jouw eigen fantasie is het limiet.

Ontdek hier meer basis informatie over industriële automatisering: