Wat is industrie 4.0?

Industrie 4.0

Wat is industrie 4.0?

In de 4e industriële revolutie, oftewel industrie 4.0, komen computers en automatisering op een geheel nieuwe manier samen. Industrie 4.0 introduceert de smart factory, waarin cyberfysieke systemen de fysieke processen van een fabriek bewaken en gedecentraliseerde beslissingen nemen. Deze fysieke systemen noemen we het Industrial Internet of Things. Het communiceert en werkt zowel met elkaar als met mensen, in realtime via het draadloze web.

Robotica is bijvoorbeeld op afstand verbonden met besturingssystemen die zijn uitgerust met machine learning-algoritmen. Die kunnen de robotica leren en besturen met zeer weinig input van menselijke operators.

 

De industriële revoluties op een rij

Industrie 4.0 en de andere industriële revoluties

Wanneer is jouw fabriek een smart factory?

Voordat een fabriek of systeem zich een smart factory mag noemen, moet het minimaal het volgende bevatten:

  • Interoperabiliteit: Machines, apparaten, sensoren en mensen die met elkaar verbonden zijn en communiceren
  • Informatietransparantie: De systemen creëren een virtuele kopie van de fysieke wereld door middel van sensordata zodat ze informatie in de juiste context kunnen plaatsen
  • Technische assistentie: Zowel het vermogen van het systeem om mensen te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen als het vermogen om mensen te helpen met taken die te moeilijk of onveilig zijn voor mensen
  • Gedecentraliseerde besluitvorming: Het vermogen van cyberfysieke systemen om zelf eenvoudige beslissingen te nemen en zo autonoom mogelijk te worden

 

Welke uitdagingen komen bij industrie 4.0 om de hoek kijken?

Net als bij iedere belangrijke verschuiving zijn er uitdagingen die inherent zijn aan het toepassen van een industrie 4.0 model, zoals:

  • Data beveiligingsproblemen worden aanzienlijk vergroot door nieuwe systemen en meer toegang tot zulke systemen te integreren. Daarnaast wordt hierdoor ook de eigen productiekennis een IT-beveiligingsprobleem.
  • Een hoge mate van betrouwbaarheid en stabiliteit zijn nodig voor een succesvolle cyberfysieke communicatie, welke moeilijk te bereiken en te onderhouden kunnen zijn.
  • Handhaving van de integriteit van het productieproces met minder menselijke toezicht kan een barrière worden.
  • Het verlies van hoogbetaalde menselijke banen is altijd een zorg bij introductie van nieuwe automatiseringen.
  • Het vermijden van technische problemen die dure productie-uitval kunnen veroorzaken is altijd een zorg.

Bovendien is er een systematisch gebrek aan ervaring en mankracht om deze systemen te creëren en te implementeren – om maar te zwijgen over de algemene terughoudendheid van belanghebbende en investeerders om zwaar te investeren in nieuwe technologieën.

De voordelen van industrie 4.0 

De voor- en nadelen van industrie 4.0 voor productiebedrijven kunnen tegen elkaar opwegen. In zeer gevaarlijke werkomgevingen kunnen namelijk de gezondheid en veiligheid van menselijke werknemers drastisch worden verbeterd. Supply chains kunnen gemakkelijker worden gecontroleerd wanneer er data beschikbaar is op ieder niveau van het productie- en leveringsproces. Computerbesturingen zouden veel betrouwbaardere en consistentere productiviteit en output kunnen leveren.  De resultaten voor veel bedrijven zouden dan een verhoogde omzet, winst en marktaandeel kunnen zijn.

 

Industrie 4.0 software

Ignition IIoT van Inductive Automation is een end-to-end Industrial Internet of Things oplossing die de fantastische efficiëntie van het MQTT datatransferprotocol combineert met onbeperkte data verzameling en ontwikkelingskracht van het industriële applicatieplatform Ignition.

Open chat
💬 Hulp nodig?
Hi👋
Kan ik je ergens mee helpen?