Wat is OEE (Overall Equipment Effectiveness)?

OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Wat is OEE?

OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness en is de gouden standaard om de productie efficiëntie te meten. Het is een meetmethode waarmee je de daadwerkelijke productietijd en output inzichtelijk kunt krijgen. Door alle stilstanden en storingen bij te houden, krijg je een overzicht van de grootste verliezen tijdens jouw productieproces. Dat alles om vervolgens deze verliezen te voorkomen en dus de OEE-score te verhogen.

De score berekenen we aan de hand van 3 factoren:

 • Beschikbaarheid: Het percentage van de tijd die beschikbaar is om te produceren
 • Prestatie: Het percentage van de productiecapaciteit dat gebruikt wordt
 • Kwaliteit: Het percentage van grondstoffen die er aan de voorkant van een productielijn in gaan en hoeveel kwalitatieve producten er aan het einde van de lijn uit komen

OEE = beschikbaarheid x prestatie x kwaliteit. In onderstaand voorbeeld is de score dus 90.9% x 99.3% x 88.9% = 80.2%

  Zo bereken je de OEE score

  De OEE berekenen we bij AT-Automation met behulp van Ignition MES. De OEE-berekening bestaat uit 3 factoren, uitgedrukt in een percentage.

  1. Beschikbaarheid
  Beschikbaarheid is de verhouding tussen de werkelijke looptijd en de geplande looptijd. In de geplande looptijd zijn pauzes, onderhoud of andere vooraf afgesproken tijden waardoor een productieproces stil ligt niet opgenomen.

  Voorbeeld:
  Als een lijn ingepland staat voor een dienst van 8 uur met twee pauzes van 15 minuten en één van 30 minuten, dan is de geplande tijd 7 uur. Wanneer er tijdens de productie 25 downtime momenten zijn met een totale tijd van 45 minuten downtime, dan is de looptijd nog maar 6 uur en 15 minuten. Dit komt neer op 7 uur minus 45 minuten. De beschikbaarheid is 89% en wordt berekend door 6 uur en 15 minuten te delen door 7 uur.

  2. Prestaties
  Prestaties is de verhouding tussen het werkelijke aantal geproduceerde eenheden en het aantal eenheden dat in theorie kan worden geproduceerd en wat is gebaseerd op het standaard percentage. Het standaard percentage is het percentage waarvoor de apparatuur ontworpen is.

  Voorbeeld:
  Als een werk cel is ontworpen om 10 eenheden per minuut te produceren, kunnen we de theoretische productie berekenen. Wanneer we bijvoorbeeld 6 uur en 15 minuten werkelijke productietijd nemen en het voorbeeld van geproduceerde eenheden per minuut van hierboven gebruiken, produceren we 3750 stuks in de gegeven tijd (6 uur en 15 minuten, staat gelijk aan 375 minuten en dat maal 10). Indien het werkelijke aantal geproduceerde eenheden 3000 is, dan is de prestatie: 3000 delen door 3750 wat gelijk staat aan 80%.

  3. Kwaliteit
  Kwaliteit is de verhouding tussen goed geproduceerde eenheden en het totaal aantal eenheden dat geproduceerd is.

  Voorbeeld:
  Als van het aantal geproduceerde producten van hierboven 200 eenheden afgekeurd worden door de kwaliteitsinspectie, kom je uit op 2800 goedgekeurde eenheden. De kwaliteit wordt dan 2800 gedeeld door 3000, wat neer komt op 93%.

  De OEE score bereken je door alle percentages met elkaar te vermenigvuldigen: 89% x 80% x 93% = 66%

   %

   Beschikbaarheid

   %

   Prestatie

   %

   Kwaliteit

    Wat is een goede OEE?

    Een waarde boven de 65% hanteren we als normaal, waarbij een score van 100% natuurlijk het maximaal haalbare. Een score van 100% is echter niet erg realistisch. Waarom niet? Dan zou de machine ten alle tijden moeten draaien, er geen omsteltijden zijn en er worden alleen maar goede producten geproduceerd. In de praktijk hanteren we daarom een score van 80 à 85% als een “hoge” en dus goede OEE.

    OEE software

    Ignition MES van Inductive Automation biedt de mogelijkheid jouw OEE automatisch bij te houden. De OEE Downtime module combineert zowel OEE-berekeningen als downtime-tracking om operations managers een robuust softwarepakket te bieden dat de efficiëntie meet en inzicht geeft in hoe ze de OEE kunnen stimuleren.

    “Ik zie bij 9 van de 10 productiebedrijven dezelfde uitdagingen en gebrek aan inzicht, waardoor onnodig efficiëntieverlies optreedt. Daarom heb ik een whitepaper geschreven, aangevuld met de 30 jaar ervaring van mijn collega Ard Triepels.”

    Bart Mans, Technisch Manager bij AT-Automation

     

    Open chat
    💬 Hulp nodig?
    Hi👋
    Kan ik je ergens mee helpen?