Wat is OEE (Overall Equipment Effectiveness)?

< Back

OEE (Overall Equipment Effectiveness): Wat is het?

OEE is de gouden standaard voor het meten van jouw productiviteit. Simpel gezegd – het laat jou de daadwerkelijke productietijd in een percentage zien. Een OEE score van 100% betekent dat jij alleen maar goede onderdelen produceert, zo snel mogelijk, zonder stoptijd.

In de taal van OEE betekent dat 100% kwaliteit (alleen goede onderdelen), 100% prestatie (zo snel mogelijk) en 100% beschikbaarheid (geen stoptijd).

Je productie meten met OEE is het beste wat je kan doen. Door het meten van OEE en de onderliggende verliezen, krijg jij belangrijke inzichten over hoe jij jouw productieproces systematisch kunt verbeteren.

OEE is de beste methode voor het identificeren van verliezen, benchmarking van de vooruitgang en verbetering van de productiviteit van fabricageapparatuur (dat wil zeggen restanten elimineren).

Deze pagina is gewijd aan de kunst van OEE en de kracht van onze OEE module. Begrijp het, meet het, verbeter het!

OEE Software en Downtime Tracking gecombineerd!

Het berekenen van Overall Equipment Effectiveness (OEE software) is met behulp van geautomatiseerde software het meest effectief wanneer dit gecombineerd wordt met downtime tracking.

OEE calculatie software geeft een indicatie over de huidige efficiëntie van een machine, een productie proces of zelfs de gehele organisatie. Downtime tracking is de sleutel tot informatie voor verbeteringen aan te brengen om het OEE percentage van jouw installatie te verhogen.

Verbeter Jouw Organisatie zijn Overall Equipment Effectiveness

Overall Equipment Effectiveness (OEE) berekeningen controleren de productie op effectiviteit. Het daaruit voortvloeiende OEE getal, gepresenteerd als een percentage, is generiek en maakt vergelijkingen tussen verschillende industrieën.

OEE (Downtime) berekend drie factoren die voor ieder soort organisatie van belang zijn bij het bepalen van de Overall Equipment Effectiveness: beschikbaarheid, prestaties en kwaliteit.

OEE Calculaties

OEE calculaties zijn ontworpen om de efficiëntie te meten. Bekijk waar verbeteringen aangebracht kunnen worden en meet de resultaten! Jij kunt ook jouw eigen aangepaste OEE calculaties ontwikkelen, voorbeelden van calculaties:

  • Geplande tegen werkelijke productieprocessen
  • Werkelijke uur-productie tegen targets
  • OEE bij de operator, productcode en werkorder

Implementeren van OEE software voor jouw Succes

Nadat OEE is gecalculeerd, is het volgen ervan en met maken van veranderingen die leiden tot verhoging van de Equipment effectiveness de volgende stap. De implementatie van een OEE software systeem en het verbeteren van de efficiëntie van een organisatie is het meest effectief wanneer de beste praktijken van OEE software worden gebruikt  door het management en operationeel personeel.

Drie Factoren die OEE software definiëren…

Volg “Equipment” beschikbaarheid, prestaties van de apparatuur & Productiekwaliteit

De efficiëntie van apparatuur is simpelweg niet alleen de verhouding tussen de draaitijd van de machine en de geplande tijd. Kijk maar eens naar het proces van een productielijn die draait op halve snelheid met geen downtime.

Dat is werkelijk slechts 50% efficiëntie of wat als 10% van het geproduceerde product dat wordt geproduceerd niet aan jouw minimale kwaliteit voldoet en opnieuw gemaakt moet worden. Dit staat gelijk aan 90% efficiëntie, die geen rekening houdt met de inspanningen van het opnieuw produceren of het verlies van grondstoffen.

r zijn drie factoren, allemaal uitgedrukt in een percentage,
die in aanmerking komen voor het uiteindelijke OEE resultaat:

OEE Beschikbaarheid

OEE Beschikbaarheid is de verhouding tussen de werkelijke looptijd en de geplande looptijd. In de geplande looptijd zijn pauzes, lunches en andere vooraf afgesproken tijden waardoor een productielijn of proces kan stil liggen niet opgenomen.

Voorbeeld:

Als een lijn staat gepland voor een dienst van 8 uur met twee pauzes van 15 minuten en één van 30 minuten, dan is de geplande tijd 7 uur. Bepaald op basis van 8 uur – 15 minuten pauze – 15 minuten pauze – 30 minuten pauze.

Als er tijdens de productie 25 downtime momenten zijn met een totale tijd van 45 minuten downtime, dan is de looptijd nog maar 6 uur en 15 minuten. Dit komt neer op 7 uur minus 45 minuten. De OEE beschikbaarheid is 89% en wordt berekend door 6 uur en 15 minuten te delen door 7 uur.

OEE Prestaties

OEE prestaties is de verhouding tussen het werkelijke aantal geproduceerde eenheden en het aantal eenheden dat in theorie kan worden geproduceerd en wat is gebaseerd op het standaard percentage. Het standaard percentage is het percentage waarvoor de apparatuur ontworpen is.

Voorbeeld:
Als een werk cel is ontworpen om 10 eenheden per minuut te produceren, kunnen we de theoretische productie berekenen.  Als we bijvoorbeeld 6 uur en 15 minuten werkelijke productietijd nemen en het voorbeeld van geproduceerde eenheden per minuut van hierboven gebruiken,

kan er een totaal van 3750 stuks worden geproduceerd in de gegeven tijd. (6 uur en 15 minuten, staat gelijk aan 375 minuten en dat maal 100). Als het werkelijke aantal geproduceerde eenheden 3000 is, dan is de OEE prestatie 3000 delen door 3750 (3000/3750 x 100) wat gelijk staat aan 80%.

OEE Kwaliteit

OEE kwaliteit is de verhouding tussen goed geproduceerde eenheden en het totaal aantal eenheden dat geproduceerd is.

Voorbeeld:
Het aantal geproduceerde producten genomen van hier boven, 3000, als hier 200 eenheden van afgekeurd zouden worden door de kwaliteitsinspectie, kom je uit op 2800 goede eenheden. De OEE kwaliteit wordt dan 2800 gedeeld door 3000, wat neer komt op 93% OEE kwal

De uiteindelijke OEE berekening = Beschikbaarheid x Prestatie x Kwaliteit

Voorbeeld:
Gebruik makende van de gegeven cijfers hierboven 89% x 80% x 93% = 66%

Dit ziet er misschien uit als een laag getal, maar het is belangrijk om in gedachten te houden dat jij jouw OEE niet moet vergelijken met 100%.
Het OEE resultaat van deze productie wordt nu vergeleken met een andere productie.

Met behulp van de OEE is het mogelijk om veel meer dan alleen producties met elkaar te vergelijken.
Vergelijk de resultaten tussen operators, viscositeit, mechanica, producten, grondstoffen
leveranciers en elke andere gebruiker gedefinieerde factor die jij maar kunt bedenken.

Volg Downtime: Verhoog Jouw Machine Up Time Met Downtime Analyses…

Identificeer Top Down Redenen

Volg downtime om te zien waar jij jouw focus op moet leggen om de beschikbaarheid te verbeteren van jouw productieapparatuur. Bekijk het op deze manier, als jouw productielijn meestal op 69% overall equipment effectiveness beschikbaarheid draait, welke maatregelen denk jij dan te moeten nemen om deze te verhogen? Het bijhouden van de downtime is de sleutel.

Downtime volgen zal de productie cel identificeren (machine of proces) die het efficiënter produceren op je productielijn tegenhoudt.

Automatisch Downtime Volgen

Verkrijg real-time downtime informatie met de OEE. Downtime-tracking kan handmatig worden gedaan, maar het verleden heeft aangetoond dat het handmatig invoeren van downtime informatie niet accuraat is en vaak niet meer actueel genoeg is om er effectief gebruik van te maken. Downtime software kan automatisch downtime redenen verzamelen en deze vervolgens samenstellen om snel en gemakkelijk te bekijken.

Volg Downtime Handmatig

Het automatisch monitoren van alle downtime redenen zou de ideale oplossingen zijn – in een perfecte wereld. Maar in de echte wereld, kan het moeilijk zijn of niet praktisch qua kosten om downtime redenen automatisch te detecteren. Om deze reden is het dan ook zo belangrijk dat downtime tracking software zowel automatisch als handmatig ingevoerd kan worden.

Bijvoorbeeld:
Als een operator op de stopknop drukt, omdat hij een fles op zijn zijkant ziet liggen, dan zal de enige automatische gedetecteerde reden zijn “operator drukt stopknop”. Op deze momenten zou de operator de mogelijkheid moeten hebben om deze detectie handmatig te overschrijven en te voorzien van specifiekere informatie.

Downtime Analyses

Identificeer downtime en vogel uit wat de meest voorkomende oorzaken zijn die jouw operationele efficiëntie beïnvloeden.

Zodra de periode dat de productie cellen niet aan het produceren waren en de bijhorende redenen zijn opgenomen, bekijk jij de downtime analyse samenvatting van de redenen en identificeer jij waar aan gewerkt moet worden om de efficiëntie te verbeteren.

Productie planning: Coördineer meerdere planningen om OEE te verbeteren…

Planningssoftware helpt bij efficiëntie management

Planningssoftware toevoegen is belangrijk omdat de waarde die het meebrengt de operation managers helpen om de productie efficiëntie
te verbeteren. Zo kun je toegang verkrijgen tot huidige planningen, waaronder productie planning, onderhoudsplanning en meer.

Coördineer meerdere planningen

Planningssoftware kan worden gebruikt voor het verbeteren van de coördinatie tussen afdelingen. Meerdere planningen moeten bij elkaar komen wanneer jij jouw productie gaat plannen. Als een item niet in harmonie is met de rest, zal de productielijn efficiëntie dalen.

Als de grondstoffen niet bij de lijn zijn wanneer de lijn gereed is om te produceren, is de productielijn aan het wachten. Zelfs wanneer dit slechts 10 minuten is, vermindert het de productielijn efficiëntie.

Monitor de vooruitgang van de productieplanning

OEE verbindt meerdere afdelingen samen en levert de tools waarmee jij de planning, geproduceerde en overgebleven productie informatie kan inzien. Blijf voor op schema door het monitoren van de status van jouw productievooruitgang naast jouw productieplanning.

Behaal concurrentievoordeel

Productieplanningen kunnen soms wijzigen op het laatste moment, waardoor het moeilijk wordt om op tijd updates te leveren aan de juiste mensen. Verlies van efficiëntie, en op zijn beurt weer verlies van winst is hier het eindresultaat van. Gebruik daarom OEE real-time planningssoftware om jouw organisatie te voorzien van een manier om effectief om te gaan met wijzigingen op het laatste moment, zodat jij jouw concurrentie een stap voorblijft.

Wil je meer weten over de OEE software die wij aanbieden bij AT-Automation?

Plan onderaan de pagina een afspraak en zet de eerste stap om meer uit uw organisatie te halen.
Dan zal een van onze experts z.s.m contact met u opnemen.

Direct Met Ons Spreken?   Bel +31(0)495 622 554