Wat is Fog Computing?

Fog Computing

Wat is fog computing?

Fog Computing, ook bekend als Fog Networking of Fogging, is een gedecentraliseerde computer infrastructuur. De metafoor Fog komt van de meteorologische term voor een wolk die dicht bij de grond is. Ze zijn dus op de naam Fog Computing gekomen, omdat het zich dicht op de rand van het netwerk bevindt. Data, rekenwerk, opslag en applicaties bevinden zich ergens tussen de databron en de Cloud.

Het doel van is het verbeteren van de efficiëntie en het verminderen van de te transporteren hoeveelheid data die naar de Cloud voor verwerking, analyses en opslag. Het OpenFog Consortium werd in 2015 opgericht door de leden van Cisco, Dell, Intel, Microsoft, Arm en Princeton University. Hun missie is om een open referentie architectuur te ontwikkelen en de bedrijfswaarde van Fogging over te brengen. 

De 5 voordelen van Fog Computing

Fog computing is vooral geschikt voor IoT-gebaseerde oplossingen die geografisch verspreid liggen en voor IoT-applicaties die een grote hoeveelheid data genereren en deze naar de cloud dienen te uploaden om ze daar uiteindelijk te verwerken.

 1. Efficiënter dataverkeer
  Door de toevoeging van een fog-laag is de data die de cloud ontvangt een stuk minder complex. In plaats van dat de cloud eerst door een hoop onnodige data zoekt, is het mogelijk om direct te reageren op data die de cloud van de fog-laag ontvangt.
 2. Minder dataopslag nodig
  Je hebt veel minder opslag nodig voor jouw cloudapplicatie, omdat er alleen opslag en verwerking van relevante data plaatsvindt.
 3. Snellere gegevensoverdracht
  Doordat het volume van de te verzenden data naar de cloud en de afstand die de data aflegt veel minder is, resulteert dit ook in een snellere gegevensoverdracht.
 4. Makkelijker onderhoud
  Door middel van fog computing kan je vele apparaten tegelijkertijd voorzien van updates. Daarnaast heb je gemakkelijker toegang tot een overzicht van de apparaat condities op de momenten die jij wilt.
 5. Extra veiligheid
  Omdat fog computing een laag is tussen de IoT-apparaten en de cloud, vormt het een extra laag van beveiliging. Hierdoor kan er direct actie worden ondernomen en kunnen kritische processen ongestoord doorgaan wanneer er sprake is van een verminderde internetverbinding. Daarnaast zijn veel IoT-apparaten slecht beveiligd en zal de van daaruit gegenereerde data goed gemanaged moeten worden.

Hoe werkt fogging?

Alhoewel randapparaten en sensoren data genereren en verzamelen, beschikken ze niet over de rekenkracht en opslagbronnen om geavanceerde analyses en machine-learning taken uit te kunnen voeren. Hoewel Cloud servers wel de kracht hebben om dit te doen, zijn ze vaak te ver weg om de data te verwerken en tijdig te reageren.

Daarnaast kan het verbinden met en het verzenden van rauwe data van alle eindpunten naar de Cloud via het internet, privacy-, veiligheids- en juridische implicaties hebben. Vooral als het gaat om gevoelige data die moet voldoen aan regelgevingen uit verschillende landen.

In een Fog omgeving vindt de verwerking plaats in een data hub op een slim apparaat of in een slimme router of gateway. Hierdoor vermindert de te verzenden hoeveelheid data naar de Cloud.

Het is belangrijk om te melden dat Fog netwerken een aanvulling op (en geen vervanging van) Cloud Computing zijn; Fogging maakt korte termijn analyses mogelijk (aan de rand) en de Cloud maakt uitgebreide analyses mogelijk op de lange termijn.

Hoe werkt Fog Computing?
Hoe werkt Fog Computing?

Fog vs. Edge computing

Vele gebruiken de termen Fog en Edge Computing door elkaar heen. Dit komt doordat beide betrekking hebben op het dichterbij brengen van intelligentie en verwerking van waar de data wordt gecreëerd.

Echter is het grootste verschil tussen beide waar de intelligentie en rekenkracht wordt geplaatst. In een Fog omgeving bevindt de intelligentie zich in het lokale netwerk. De eindpunten versturen de data naar een gateway. Die stuurt het vervolgens door naar bronnen voor verwerking en het terug sturen van de transmissie. Bij Edge Computing zit de intelligentie en de kracht van een Edge Gateway of applicatie in een apparaat zoals een Programmable Automation Controller (PAC).

Voorstanders van Edge Computing scheppen op over de vermindering van “points of failure”, aangezien elk apparaat onafhankelijk werkt en bepaalt welke data lokaal moet worden opgeslagen en welke data naar de Cloud moet worden verzonden voor verdere analyse.

Voorstanders van Fog Computing vinden dat het meer schaalbaar is. Daarnaast geeft het een beter overzicht van het netwerk wanneer er meerdere datapunten data invoeren.

Fog computing & Internet of Things

Omdat Cloud Computing voor veel Internet of Things applicaties niet mogelijk is, wordt Fog Computing ingezet. De gedistribueerde aanpak hiervan richt zich op de behoeften van Industrial Internet of Things, evenals de enorme hoeveelheid data die slimme sensoren en IoT-apparaten genereren, welke te kostbaar en tijdrovend kunnen zijn om naar de Cloud te sturen voor verwerking en analyse. Het vermindert de benodigde bandbreedte en de heen-en-weer communicatie tussen sensoren en de Cloud. Dit verbeterd de prestaties van Internet of Things. 

Andere artikelen in Automatiseringsbegrippen

» IIoT
» Edge Computing
» Industrie 4.0
» Industriële Automatisering
» MQTT
» […]

Open chat
💬 Hulp nodig?
Hi👋
Kan ik je ergens mee helpen?