Wat is Fog Computing?

Fog Computing

Wat is fog computing?

Fog Computing, ook bekend als Fog Networking of Fogging, is een gedecentraliseerde computer infrastructuur. De metafoor Fog komt van de meteorologische term voor een wolk die dicht bij de grond is. Ze zijn dus op de naam Fog Computing gekomen, omdat het zich dicht op de rand van het netwerk bevindt. Data, rekenwerk, opslag en applicaties bevinden zich ergens tussen de databron en de Cloud.

Het doel van is het verbeteren van de efficiëntie en het verminderen van de te transporteren hoeveelheid data die naar de Cloud voor verwerking, analyses en opslag. Het OpenFog Consortium werd in 2015 opgericht door de leden van Cisco, Dell, Intel, Microsoft, Arm en Princeton University. Hun missie is om een open referentie architectuur te ontwikkelen en de bedrijfswaarde van Fogging over te brengen.

Hoe werkt fogging?

Alhoewel randapparaten en sensoren data genereren en verzamelen, beschikken ze niet over de rekenkracht en opslagbronnen om geavanceerde analyses en machine-learning taken uit te kunnen voeren. Hoewel Cloud servers wel de kracht hebben om dit te doen, zijn ze vaak te ver weg om de data te verwerken en tijdig te reageren.

Daarnaast kan het verbinden met en het verzenden van rauwe data van alle eindpunten naar de Cloud via het internet, privacy-, veiligheids- en juridische implicaties hebben. Vooral als het gaat om gevoelige data die moet voldoen aan regelgevingen uit verschillende landen.

In een Fog omgeving vindt de verwerking plaats in een data hub op een slim apparaat of in een slimme router of gateway. Hierdoor vermindert de te verzenden hoeveelheid data naar de Cloud.

Het is belangrijk om te melden dat Fog netwerken een aanvulling op (en geen vervanging van) Cloud Computing zijn; Fogging maakt korte termijn analyses mogelijk (aan de rand) en de Cloud maakt uitgebreide analyses mogelijk op de lange termijn.

Hoe werkt Fog Computing?
Hoe werkt Fog Computing?

Fog vs. Edge computing

Vele gebruiken de termen Fog en Edge Computing door elkaar heen. Dit komt doordat beide betrekking hebben op het dichterbij brengen van intelligentie en verwerking van waar de data wordt gecreëerd.

Echter is het grootste verschil tussen beide waar de intelligentie en rekenkracht wordt geplaatst. In een Fog omgeving bevindt de intelligentie zich in het lokale netwerk. De eindpunten versturen de data naar een gateway. Die stuurt het vervolgens door naar bronnen voor verwerking en het terug sturen van de transmissie. Bij Edge Computing zit de intelligentie en de kracht van een Edge Gateway of applicatie in een apparaat zoals een Programmable Automation Controller (PAC).

Voorstanders van Edge Computing scheppen op over de vermindering van “points of failure”, aangezien elk apparaat onafhankelijk werkt en bepaalt welke data lokaal moet worden opgeslagen en welke data naar de Cloud moet worden verzonden voor verdere analyse.

Voorstanders van Fog Computing vinden dat het meer schaalbaar is. Daarnaast geeft het een beter overzicht van het netwerk wanneer er meerdere datapunten data invoeren.

Fog computing & Internet of Things

Omdat Cloud Computing voor veel Internet of Things applicaties niet mogelijk is, wordt Fog Computing ingezet. De gedistribueerde aanpak hiervan richt zich op de behoeften van Industrial Internet of Things, evenals de enorme hoeveelheid data die slimme sensoren en IoT-apparaten genereren, welke te kostbaar en tijdrovend kunnen zijn om naar de Cloud te sturen voor verwerking en analyse. Het vermindert de benodigde bandbreedte en de heen-en-weer communicatie tussen sensoren en de Cloud. Dit verbeterd de prestaties van Internet of Things.