Wat is Industrie 4.0?

Industrie 4.0

Wat is industrie 4.0?

Industrie 4.0 verwijst naar de vierde industriële revolutie, waarbij productiesystemen en fabrieken zijn verbonden met geavanceerde technologieën zoals het IoT (Internet of Things), AI (kunstmatige intelligentie), cloud computing en big data. Het doel van industrie 4.0 is om de productiviteit en efficiëntie te verhogen, de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen. Door het gebruik van geavanceerde technologieën kunnen productieprocessen worden geoptimaliseerd en geautomatiseerd, waardoor een meer flexibele en responsieve productieomgeving ontstaat. Industrie 4.0 heeft potentieel voor tal van sectoren, waaronder productie, gezondheidszorg, transport, logistiek, energie, landbouw en vele andere.

De industriële revoluties op een rij

De vier industriële revoluties hebben elk veranderingen teweeg gebracht in de manier waarop bedrijven goederen produceren en maken.

De vier industriële revoluties
Eerste industriële revolutie
De eerste industriële revolutie vond plaats in de late achtiende en vroege negentiende eeuw. De opkomst van de stoommachine en de mechanisatie van de textielindustrie zijn kenmerkend voor deze revolutie. Het gebruik van water- en stoomkracht maakte het mogelijk om machines op grote schaal te gebruiken voor de productie van goederen. Dit leidde tot een grootschalige productie en een toename van de arbeidsproductiviteit.

Tweede industriële revolutie
De tweede industriële revolutie vond plaats aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. Kenmerkend voor deze revolutie is de opkomst van elektriciteit, massaproductie en de lopende band. De introductie van de lopende band maakte het mogelijk om productieprocessen te stroomlijnen en te versnellen. Dit leidde tot een aanzienlijke toename van de productiviteit.

Derde industriële revolutie
De derde industriële revolutie, ook wel bekend als de digitale revolutie, vond plaats in de late jaren zeventig en de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Kenmerkend voor deze revolutie is de opkomst van computers en IT-technologieën. De introductie van geautomatiseerde systemen en robotica maakte het mogelijk om productieprocessen verder te automatiseren en te versnellen. Dit leidde tot een nog grotere toename van de productiviteit.

Vierde industriële revolutie
De vierde industriële revolutie, ook wel bekend als industrie 4.0, begon in het begin van de eenentwintigste eeuw. De opkomst van geavanceerde technologieën zoals het IoT, AI, cloud computing en big data zijn kenmerkend voor deze revolutie. Deze technologieën maken het mogelijk om productieprocessen verder te optimaliseren, te automatiseren en te digitaliseren. Hierdoor ontstaat er een meer flexibele en responsieve productieomgeving die beter is aangepast aan de eisen van de moderne economie.

Welke sectoren kunnen profiteren van industrie 4.0?

Industrie 4.0 heeft de potentie om een impact te hebben op verschillende sectoren, waaronder:

 • Productie: Het optimaliseren van productieprocessen en het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen verschillende machines verhoogt de productiviteit.
 • Logistiek en supply chain management: Door goederen te volgen in realtime, voorraadoverschotten te verminderen en kosten te verlagen, verbetert de efficiëntie van logistieke processen.
 • Gezondheidszorg: De kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren door het gebruik van IoT-apparaten, robots en AI-technologieën. Dit leidt tot efficiëntere en effectievere zorg.
 • Landbouw: Het helpt bij het verbeteren van de efficiëntie van het productieproces en het verminderen van de afhankelijkheid van menselijke arbeid. Denk hierbij aan robots, drones en andere technologieën.
 • Energie: De efficiëntie van de productie van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, te verbeteren. Evenals het verminderen van de energieverspilling door het monitoren en optimaliseren van het energieverbruik.
 • Transport en mobiliteit: Het inzetten van slimme voertuigen, IoT-apparaten en AI-technologieën. Dit leidt tot een betere mobiliteit en vermindering van files.

Over het algemeen heeft elke sector die betrokken is bij de productie en levering van goederen en diensten baat bij de voordelen die industrie 4.0 biedt.

Welke voordelen biedt industrie 4.0?

 • Efficiëntere productie: Het stroomlijnen en automatiseren van productieprocessen verbetert de efficiëntie en resulteert in een kortere productietijd.
 • Hogere kwaliteit: Het is mogelijk een betere kwaliteitscontrole uit te voeren, waardoor er minder productiefouten plaatsvinden. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het eindproduct.
 • Meer flexibiliteit: Smart factories passen zich snel aan aan veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften.
 • Betere voorraadbeheer: Bedrijven zijn in staat hun voorraden beter te beheren en de voorraadniveaus te optimaliseren. Dit zorgt voor een verlaging van de kosten en een verhoging van de efficiëntie.
 • Lagere kosten: Automatisering en efficiëntie zorgt voor een aanzienlijke kostenbesparing, wat resulteert in een hogere winstgevendheid.
 • Verbeterde veiligheid: Smart factories hebben een betere veiligheidscontrole en bewaking. Hierdoor verbetert de veiligheid van werknemers en productomgevingen.
 • Meer inzicht in productieprocessen: Met behulp van realtime data-analyse en monitoring krijgen bedrijven inzichten in de productieprocessen. Hierdoor zijn ze in staat problemen sneller op te lossen.
 • Duurzaamheid: Het toepassen van technologieën voor energie-efficiëntie en duurzaamheid, zorgt voor een verkleining van de ecologische voetafdruk van bedrijven. Dit verbetert hun reputatie als duurzame onderneming.

Wat zijn de belangrijkste technologieën achter industrie 4.0?

Er zijn verschillende technologieën die de basis vormen voor industrie 4.0, zoals:

Internet of Things (IoT)
Maakt het mogelijk om apparaten en machines met elkaar te laten communiceren en gegevens te verzamelen en te analyseren.

Big data analytics
Grote hoeveelheden gegevens over productieprocessen, werknemers en klanten analyseren om waardevolle inzichten te verkrijgen.

Artificial Intelligence (AI)
Om geautomatiseerde beslissingen te nemen en productieprocessen te optimaliseren. AI is bijvoorbeeld in te zetten om voorspellend onderhoud uit te voeren op machines om productiestilstanden te voorkomen.

Augmented Reality (AR)
Het ondersteunen van werknemers bij het uitvoeren van belangrijke taken door belangrijke informatie in realtime aan hen te tonen. Ook te gebruiken om werknemers op te leiden en om virtuele prototypen te maken.

Additive manufacturing
Ook wel bekend als 3D-printen.

Cyberfysieke systemen (CPS)
Deze bestaan uit machines, sensoren en computers die met elkaar zijn verbonden en waarmee men productieprocessen beheert en optimaliseert.

Cloud computing
Bepaalde manier van gegevensopslag en -verwerking, waardoor bedrijven gemakkelijk toegang hebben tot gegevens en applicaties vanaf elke locatie.

Robotica
Om repetitieve taken uit te voeren en om de efficiëntie van de productieprocessen te verbeteren.

Deze technologieën werken samen om een geïntegreerd en geoptimaliseerd productieproces te creëren. Dit resulteert in een efficiëntere en effectievere productie.

Wanneer is jouw fabriek een smart factory?

Een fabriek is een smart factory als het is uitgerust met geavanceerde technologieën en systemen die de productieprocessen optimaliseren, automatiseren en digitaliseren. Een smart factory is verbonden met geavanceerde technologieën die machines en apparaten met elkaar verbinden en gegevens verzamelen over het productieproces.

Het maakt gebruik van geautomatiseerde systemen en robots om de productieprocessen te stroomlijnen en te versnellen. Daarnaast maakt het ook gebruik van geavanceerde analysetools om realtime data te verzamelen en te analyseren. Hierdoor zijn problemen sneller te identificeren en op te lossen.

Een smart factory is ontworpen om flexibel te zijn en zich snel aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften. Het maakt gebruik van geavanceerde technologieën om de energie-efficiëntie te verbeteren en de milieueffecten van de productie te verminderen. Het gebruikt ook collaboratieve systemen die werknemers en machines in staat stellen om efficiënt samen te werken en productieprocessen te optimaliseren.

Welke uitdagingen komen bij industrie 4.0 om de hoek kijken?

Net als bij iedere belangrijke verschuiving zijn er uitdagingen die inherent zijn aan het toepassen van industrie 4.0, zoals:

 • Beveiliging: Smart factories zijn verbonden met het internet en andere netwerken. Daardoor zijn ze gevoeliger voor cyberaanvallen en is een goede beveiliging essentieel.
 • Data privacy: Smart factories verzamelen grote hoeveelheden gegevens over productieprocessen, werknemers en klanten. Dat vraagt om zorgvuldig beheer van de privacy van deze gegevens.
 • Opleiding van personeel: De implementatie van nieuwe technologieën vereist dat werknemers training krijgen om het te begrijpen en ermee te werken.
 • Integratie van systemen: Het integreren van bestaande systemen met nieuwe technologieën is mogelijk een uitdaging en vereist in de meeste gevallen maatwerk.
 • Interoperabiliteit: Smart factories maken gebruik van verschillende technologieën en systemen die allemaal naadloos met elkaar moeten communiceren.
 • Kosten: De implementatie van nieuwe technologieën en systemen staat vaak inherent aan hoge kosten en een lange terugverdientijd.
 • Veranderingsmanagement: De overgang naar een smart factory vereist vaak een verandering in bedrijfscultuur en veroorzaakt weerstand onder werknemers die niet vertrouwd zijn met de nieuwe technologieën en systemen.
 • Wet- en regelgeving: De opkomst van smart factories vereist nieuwe wet- en regelgeving om de privacy van gegevens te beschermen en veiligheidsrisico’s te beheersen.

Het succesvol aanpakken van deze uitdagingen is essentieel voor bedrijven die willen profiteren van de voordelen van industrie 4.0.

Hoe bereid je jouw bedrijf voor op industrie 4.0?

Als je je bedrijf wil voorbereiden op industrie 4.0, zijn hier enkele stappen die je kan nemen:

 1. Zorg ervoor dat je een goede basiskennis hebt van de belangrijkste technologieën, zoals IoT, big data, cloud computing en AI én hoe ze toe te passen zijn in jouw bedrijf.
 2. Bekijk je bestaande IT-infrastructuur en beoordeel of deze voldoende is om te voldoen aan de eisen van industrie 4.0. Overweeg of je nieuwe apparatuur of software moet aanschaffen om je bedrijf te moderniseren.
 3. Zorg ervoor dat je werknemers de juiste opleiding en training krijgen, zodat ze in staat zijn met de nieuwe technologieën en processen te werken die nodig zijn voor industrie 4.0.
 4. Maak gebruik van data-analyse om inzicht te krijgen in je productieprocessen en bedrijfsprestaties. Op basis van deze inzichten zijn processen te optimaliseren en efficiënter te maken.
 5. Werk samen met andere bedrijven en experts op het gebied van industrie 4.0 om nieuwe technologieën en ideeën te ontdekken en toe te passen in jouw bedrijf.
 6. Zorg voor een goede beveiliging van je IT-systemen, omdat de toegenomen connectiviteit ook een grote kans op cyberaanvallen met zich meebrengt.

Door deze stappen te nemen, bereid je jouw bedrijf voor op de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met industrie 4.0. Het is belangrijk om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen en te blijven innoveren om concurrentievoordeel te behalen en te behouden.

Industrie 4.0 en Ignition

Ignition is een softwareplatform voor industriële automatisering dat te gebruiken is voor industrie 4.0 toepassingen. Ignition biedt onder andere oplossingen voor data-acquisitie, procesbewaking, visualisatie en rapportage. Het platform maakt gebruik van moderne technologieën zoals MQTT, OPC-UA, en Python, waardoor het naadloos te integreren is met andere Industrie 4.0 oplossingen en systemen.

Ignition is bijvoorbeeld te gebruiken om data te verzamelen van machines en processen in een productieomgeving en deze vervolgens te analyseren met behulp van machine learning-technieken. Hierdoor verbetert de productie-efficiëntie en vinden er procesoptimalisaties plaats. Ook is Ignition te gebruiken om realtime dashboards en rapportages te genereren, waardoor operators en managers snel inzicht krijgen in de status van de productieomgeving en mogelijke verbeterpunten.

Kortom, Ignition is een softwareplatform dat past bij de technologieën van industrie 4.0 en draagt bij aan het verbeteren van de efficiëntie en prestaties van productieprocessen.

Waarom is Ignition het ultieme platform voor industrie 4.0?

 • Gemakkelijk schaalbaar van kleine toepassingen tot grote, complexe systemen. Dat wil zeggen dat Ignition te gebruiken is in bedrijven van verschillende groottes en mee groeit met de behoeften van het bedrijf.
 • Aan te passen aan de specifieke behoeften van een bedrijf. Het platform biedt flexibiliteit in termen van configuratie, integratie met andere systemen en aanpassing van de gebruikersinterface.
 • Maakt gebruik van open standaarden zoals OPC UA en MQTT, waardoor het eenvoudig te integreren is met andere systemen en apparaten. Dit is belangrijk voor industrie 4.0 toepassingen waarin verschillende systemen en apparaten met elkaar moeten communiceren.
 • Een intuïtieve interface die aan te passen is aan de specifieke wensen van gebruikers. Hierdoor is het gemakkelijk te gebruiken door operators en andere medewerkers in de productieomgeving.
 • Geavanceerde analysemogelijkheden, waaronder machine learning en predictive analytics. Hierdoor krijgen bedrijven inzichten in hun productieprocessen om verdere optimalisaties uit te voeren.

Ontdek Ignition

Plan nu een exclusieve Ignition-demo op locatie

 • Leer hoe Ignition specifiek in jouw bedrijf kan worden toegepast.
 • Stel direct al je vragen en ga dieper in op specifieke softwareaspecten.
 • Ontvang op maat gemaakte oplossingen en deskundig advies.

Start met het bouwen van je eigen Ignition-applicatie

 • Snel en moeiteloos te installeren.
 • Ontdek en benut alle functionaliteiten van de software, zo lang als je wilt.
 • Maak onbeperkt verbinding met tags, PLC’s, databases en apparaten.
 • Beoordeel zelf of Ignition aan de behoeften van jouw bedrijf voldoet.

Verken Ignition in de online demo-omgeving

 • Geen download of installatie vereist.
 • Bekijk toepassingen voor verschillende industrieën.
 • Pas waarden aan en zie onmiddellijk het resultaat.
 • Leer hoe Ignition processen automatiseert en visualiseert, zelfs zonder programmeerkennis.
 • Ontdek alle mogelijkheden en of Ignition aan jouw behoeften voldoet.
Start chat
💬 Hulp nodig?
Hi👋
Kunnen we je ergens mee helpen?