Wat is een Retrofit?

Retrofit

Wat is een retrofit?

In de industrie verwijst een retrofit naar het proces dat bestaande machines, apparatuur of systemen aanpast of moderniseert met nieuwe technologieën, componenten of functies. Het uiteindelijke doel is om de prestaties te verbeteren, de levensduur te verlengen en het compatibel te maken met nieuwe industriestandaarden. Bedrijven kiezen voor een retrofit omdat het vaak een kosteneffectief alternatief is voor het aanschaffen van nieuwe machines of apparatuur. Vooral als de bestaande machine nog in een goede staat verkeert en alleen bepaalde componenten of systemen aan vervanging of een upgrade toe zijn. Het doel van “retrofitting” is om de efficiëntie en productiviteit te verbeteren, de operationele kosten te verlagen en de duurzaamheid van de machines en apparatuur te verhogen.

Welke machines en apparatuur zijn geschikt voor retrofitting?

In principe is bijna elke machine of elk apparaat geschikt voor een retrofit, zolang deze nog steeds in goede staat verkeert en geschikt is voor de beoogde toepassing. Enkele voorbeelden van geschikte machines en apparaten zijn:

 • Productielijnen: Retrofitting van productielijnen leidt tot betere kwaliteit, efficiëntie en flexibiliteit in de productieprocessen.
 • Verpakkingsmachines: Retrofitting van verpakkingsmachines leidt tot betere en snellere verpakkingen, wat resulteert in efficiëntere processen en minder afval.
 • Robotica: Retrofitting van robots leidt tot verbeterde prestaties, hogere precisie en een betere controle over de beweging van de robot.
 • HVAC-systemen: Retrofitting van HVAC-systemen leidt tot energiebesparingen en efficiëntere verwarming, ventilatie en airconditioning.
 • Verlichting: Retrofitting van verlichtingssystemen leidt tot energiebesparing en betere verlichting, waardoor de veiligheid en productiviteit van werknemers verbetert.

De voordelen van retrofitting ten opzichte van het aanschaffen van nieuwe machines

 • Kostenbesparing: Is vaak goedkoper dan het aanschaffen van nieuwe machines. Het helpt om de levensduur van bestaande machines te verlengen en deze aan te passen aan de nieuwste technologieën en normen.
 • Duurzaamheid: Draagt bij aan duurzaamheid door de levensduur van bestaande machines te verlengen en de behoefte aan het produceren van nieuwe machines te verminderen. Dit draagt weer bij aan het verminderen van afval en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.
 • Verbeterde prestaties: Upgradet bestaande machines met nieuwe technologieën. Hierdoor verbeteren de prestaties en verhoogt het de productiviteit.
 • Minder stilstand: Door machines aan te passen aan de nieuwste technologieën en normen, vermindert de kans op storingen en stilstand.
 • Snelle implementatie: Is vaak sneller uit te voeren dan het aanschaffen en installeren van nieuwe machines. Hierdoor zijn bedrijven in staat de productie snel te hervatten en om de downtime van het productieproces te minimaliseren.

Wat kost een retrofit ten opzichte van het aanschaffen van nieuwe machines?

De kosten van een retrofit variëren sterk, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het project, de complexiteit van de apparatuur, de benodigde materialen en de arbeidskosten. Over het algemeen is retrofitting echter aanzienlijk goedkoper dan het aanschaffen van nieuwe machines.

Het aanschaffen van nieuwe machines gaat immers vaak gepaard met aanzienlijke kosten, zoals de kosten van het productieproces en de levering, installatie, training en onderhoud van de nieuwe apparatuur. Bovendien brengen nieuwe machines hogere energiekosten met zich meebrengen dan oudere, geretrofitte machines, waardoor de exploitatiekosten op de lange termijn mogelijk stijgen.

Hoewel de initiële kosten van een retrofit misschien hoger lijken dan de kosten van een eenvoudige reparatie, hebben de voordelen van retrofitting, zoals verhoogde efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid, en de verlengde levensduur van de apparatuur, op de lange termijn een grote impact op de winstgevendheid van het bedrijf. Het is daarom belangrijk om een grondige kosten-batenanalyse uit te voeren om te bepalen of een retrofit de beste optie is voor een specifieke situatie.

Hoe verloopt het retrofittingproces van begin tot eind?

Het retrofittingproces varieert afhankelijk van het type machine of apparaat en de vereisten van het project. Over het algemeen omvat het de volgende stappen:

 1. Het proces begint met een evaluatie van de bestaande machine of apparatuur. Dit is een logische eerste stap om te bepalen of een retrofit mogelijk is en welke aanpassingen allemaal nodig zijn.
 2. De volgende stap is om alle benodigde wijzigingen en upgrades te specificeren in een retrofittingplan. Denk aan nieuwe besturings- en aandrijfsystemen, sensoren of andere componenten.
 3. Na akkoord op het plan start de installatie van de nieuwe componenten en systemen. Dit proces is vaak tijdrovend en kan soms enkele weken of maanden duren, afhankelijk van de omvang van het project.
 4. Wanneer de installatie klaar is, is het van belang deze uitvoerig te testen om ervoor te zorgen dat deze correct werkt en voldoet aan de vereisten.
 5. Om ervoor te zorgen dat het personeel correct met de “nieuwe” machine of apparatuur omgaat, is er mogelijk training nodig.
 6. Vervolgens vindt er regelmatig onderhoud plaats om de werking en efficiëntie ervan te behouden.

Welke factoren dien je te overwegen bij het plannen van een retrofit?

Bij het plannen van een retrofitproject zijn er verschillende factoren waarmee je rekening moet houden. Enkele belangrijke factoren zijn:

 • Doelstellingen: Deze moeten duidelijk vastgesteld zijn. Bijvoorbeeld: energiebesparing, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, verbetering van de luchtkwaliteit, verhoging van het comfort van de bewoners of verhoging van de waarde van het gebouw.
 • Budget: Dit is belangrijk, omdat het zal bepalen welke maatregelen wel of niet mogelijk zijn. Een nauwkeurige kostenraming en kosten-batenanalyse zijn van essentieel belang.
 • Technische haalbaarheid: Het is belangrijk deze te onderzoeken en te bepalen welke technologieën en materialen het meest geschikt zijn voor de specifieke behoeften van het gebouw.
 • Juridische aspecten: Het is mogelijk dat die van toepassing zijn. Denk hierbij aan vergunningen, regelgeving inzake de veiligheid van gebouwen en eventuele subsidieprogramma’s.
 • Planning en tijdlijnen: Het is belangrijk om deze realistisch op te stellen, waarbij je rekening houdt met alle stappen, zoals het ontwerp, de financiering, de uitvoering en de evaluatie.
 • Monitoring en evaluatie: Het is belangrijk ook hier een plan voor op te stellen. Zo ben je in staat te monitoren of het project de beoogde doelstellingen heeft bereikt en om eventuele problemen op te sporen en op te lossen.

Hoe meet en evalueer je de prestaties van een geretrofitte machine?

Stap 1: Begin met het verzamelen van gegevens over de prestaties van de machine vóór de retrofit en vervolgens na de retrofit. Verzamel gegevens over de productiviteit, kwaliteit, efficiëntie, energieverbruik en stilstandtijd.

Stap 2: Definieer daarna de belangrijkste KPI’s die je wil meten en evalueren, zoals de cyclustijd, productiesnelheid, foutenpercentage, energieverbruik en de stilstandtijd. Deze KPI’s helpen je om de prestaties van de machine te kwantificeren en te vergelijken met de prestaties van vóór de retrofit.

Stap 3: Analyseer de gegevens om de prestaties van de geretrofitte machine te beoordelen en te vergelijken met de prestaties vóór de retrofit. Vergelijk de cyclustijd om te zien of deze is verkort na de retrofit of vergelijk het energieverbruik om te zien of het is vermindert.

Stap 4: Identificeer de gebieden waar de geretrofitte machine nog verbetering behoeft en onderneem actie om deze aan te pakken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je nieuwe processen of procedures implementeert, of dat je nieuwe technologieën of software integreert om de prestaties verder te verbeteren.

Stap 5: Maak een rapport waarin je de resultaten van de retrofit presenteert en de verbeteringen beschrijft die zijn gerealiseerd. Dit rapport dient als basis voor verdere optimalisatie en als referentiepunt voor toekomstige retrofitprojecten.

Voorbeelden van enkele succesvolle retrofits in de industrie

Er zijn verschillende succesvolle retrofitprojecten in de industriële automatisering als inspiratie wat de mogelijkheden zijn. Hier zijn enkele voorbeelden:

Retrofit van een verpakkingslijn
Een fabrikant van levensmiddelen wilde zijn verpakkingslijn moderniseren om de productie te verhogen en de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren. Het retrofitproject omvatte de installatie van nieuwe sensoren, besturingssystemen en software en de integratie van geavanceerde automatiseringstechnologieën, zoals vision-systemen en robotica. Het resultaat was een verpakkingslijn die efficiënter werkt, minder afval produceert en een hogere kwaliteit van het eindproduct levert.

Retrofit van een warmtekrachtkoppelingssysteem
Een industriële fabrikant wilde zijn energie-efficiëntie verbeteren en zijn uitstoot van broeikasgassen verminderen door een warmtekrachtkoppelingssysteem te installeren. Het retrofitproject omvatte de vervanging van oude turbines en motoren door nieuwe, efficiëntere modellen, de installatie van warmteterugwinningssystemen en de integratie van geavanceerde besturingstechnologieën. Het resultaat was een warmtekrachtkoppelingssysteem dat de energie-efficiëntie van de fabriek verhoogde en de uitstoot van broeikasgassen verminderde.

Retrofit van een robotcel
Een fabrikant van metaalproducten wilde zijn productieproces moderniseren door een robotcel te installeren om de productie te automatiseren. Het retrofitproject omvatte de integratie van een nieuwe robot, nieuwe sensoren en software en de integratie van geavanceerde besturingstechnologieën, zoals vision-systemen en machine learning-algoritmen. Het resultaat was een robotcel die efficiënter werkt, minder afval produceert en de productie verhoogt.

Ready to master your growth?

Bij AT-Automation streven we ernaar om je groei te versnellen en nieuwe hoogten in efficiëntie te bereiken met onze geavanceerde automatiseringsoplossingen. We geloven sterk in het delen van kennis en het empoweren van individuen om meesters te worden in industriële automatisering. Wil je vrijblijvend advies over hoe onze oplossingen jouw bedrijf kunnen helpen groeien? Laat hieronder je contactgegevens achter.

Start chat
💬 Hulp nodig?
Hi👋
Kunnen we je ergens mee helpen?