Wat is Bidirectioneel?

Bidirectioneel

Wat is bidirectioneel?

Men gebruikt bidirectioneel om aan te duiden dat er twee richtingen van communicatie of interactie plaatsvinden. In de context van computerwetenschappen verwijst bidirectioneel naar een model dat zowel voorwaartse als achterwaartse bewerkingen kan uitvoeren.

Een concreet voorbeeld van een bidirectioneel model is een bidirectioneel neuraal netwerk. Dit type netwerk maakt gebruik van informatie uit zowel het verleden als de toekomst om voorspellingen te doen of taken uit te voeren.

Voordelen van bidirectionele datacommunicatie

 • Realtime communicatie: Het faciliteert snelle en efficiënte uitwisseling van informatie tussen systemen, waardoor realtime interactie mogelijk is en de productiviteit en efficiëntie toenemen.
 • Flexibiliteit: Bidirectionele datacommunicatie maakt het verzenden en ontvangen van gegevens tussen systemen mogelijk, waardoor meer flexibiliteit ontstaat bij het opzetten van communicatieprotocollen en het integreren van verschillende systemen.
 • Betrouwbaarheid: Het verhoogt de betrouwbaarheid van gegevensuitwisseling doordat systemen kunnen bevestigen dat informatie correct is ontvangen en verwerkt, waardoor de kans op fouten of verlies van gegevens vermindert.
 • Veiligheid: Bidirectionele communicatie draagt bij aan de verbetering van gegevensbeveiliging. Het maakt de implementatie van beveiligingsprotocollen mogelijk, gericht op vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens.
 • Mogelijkheid tot interactie: Het stelt systemen in staat om te interacteren, waardoor gegevens kunnen worden uitgewisseld op basis van specifieke voorwaarden of triggers. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het automatisch uitvoeren van acties op basis van ontvangen gegevens.

Waar wordt bidirectionele communicatie gebruikt?

Bidirectionele communicatie is toegepast in diverse toepassingen die afhankelijk zijn van realtime interactie, communicatie tussen systemen en de uitwisseling van informatie. Het is een onmisbare technologie in de hedendaagse wereld van informatie- en communicatietechnologie.

 • Het internet gebruikt het voor de uitwisseling van gegevens tussen servers en clients, zoals bij het laden van webpagina’s, het versturen van e-mails, ect.
 • In de mobiele communicatie maakt het telefoongesprekken, sms-berichten, en mobiele datatransmissie mogelijk.
 • Internet of Things (IoT) apparaten gebruiken het om gegevens te verzenden en ontvangen tussen verschillende apparaten en systemen.
 • Voor chat-applicaties wordt het gebruikt om berichten tussen gebruikers te verzenden en ontvangen.
 • Bij videoconferenties wordt het gebruikt voor het verzenden en ontvangen van audio- en video-informatie tussen deelnemers.
 • Spraakgestuurde assistenten gebruiken het om commando’s van gebruikers te ontvangen en respons te geven.
 • In online games maakt het de interactie tussen spelers mogelijk, waaronder het verzenden en ontvangen van game-gegevens en live-chatfunctionaliteiten.

Bidirectionele communicatie in de industriële automatisering

Bidirectionele communicatie vervult een cruciale rol in de industriële automatisering, waar het de uitwisseling van gegevens tussen diverse systemen en realtime respons op veranderingen in de productieomgeving mogelijk maakt. Enkele toepassingen van bidirectionele communicatie in de industriële automatisering zijn:

 • Sensordata: Bidirectionele communicatie maakt het verzenden van sensordata mogelijk vanaf diverse apparaten, zoals temperatuursensoren, druksensoren en vochtsensoren, naar een centraal controlesysteem. Hierdoor kan de prestatie van apparatuur realtime worden gemonitord en kan er direct worden gereageerd op veranderingen in de productieomgeving.
 • Controle en monitoring: Bidirectionele communicatie stelt in staat tot monitoring en controle van apparatuur in de productielijn. Het centrale controlesysteem kan commando’s verzenden om apparatuur aan en uit te zetten, instellingen te wijzigen en waarschuwingen te ontvangen bij onregelmatigheden in de apparatuur.
 • Energiebeheer: In energiemanagementsystemen maakt bidirectionele communicatie het verzenden van gegevens naar het centrale controlesysteem mogelijk. Hierdoor kan de energieconsumptie worden gemonitord en geoptimaliseerd.
 • Kwaliteitscontrole: Bidirectionele communicatie maakt het mogelijk om de kwaliteit van producten in realtime te controleren en bij te sturen. Bijvoorbeeld door nauwkeurige dosering van ingrediënten of door machines correct in te stellen om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen.

In essentie stelt bidirectionele communicatie bedrijven in staat om de prestaties van apparatuur realtime te volgen en direct te reageren op veranderingen in de productieomgeving. Dit draagt bij aan een efficiënte en effectieve productie in de industriële automatisering.

Bidirectionele systemen voor productiebedrijven

Bidirectionele systemen zijn spelen een essentiële rol in productiebedrijven, omdat ze effectieve communicatie en gegevensuitwisseling tussen diverse systemen en apparatuur mogelijk maken. Hier zijn enkele voorbeelden van bidirectionele systemen die in productiebedrijven worden ingezet:

Manufacturing Execution System (MES): MES beheert en controleert de productieprocessen in een fabriek door realtime gegevens van machines en systemen te ontvangen. Het stuurt opdrachten en instellingen terug om de prestaties te optimaliseren en afwijkingen te corrigeren.

Enterprise Resource Planning (ERP): ERP verzamelt en integreert gegevens uit diverse afdelingen van een productiebedrijf, zoals verkoop, voorraadbeheer, productieplanning en financiën. Het zendt op zijn beurt gegevens terug naar deze afdelingen om processen te optimaliseren en te synchroniseren.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA): SCADA wordt gebruikt om industriële processen te monitoren en te controleren. Het ontvangt realtime gegevens van machines en systemen en stuurt opdrachten terug om de processen te reguleren en te optimaliseren.

Internet of Things (IoT): IoT verzamelt gegevens van apparaten en sensoren, zendt deze naar de cloud en analyseert ze om productieprocessen te optimaliseren. Het stuurt ook opdrachten terug naar de apparaten en sensoren om de prestaties te verbeteren.

Bidirectioneel en Ignition

Ignition, een krachtig softwareplatform voor industriële automatisering, centraliseert de gegevens van diverse apparaten en systemen in één systeem (voor MES, HMI, SCADA en IIoT). Hierdoor is het mogelijk om de prestaties van apparatuur in realtime te monitoren en aan te passen aan veranderingen in de productieomgeving.

Wat onderscheidt Ignition van andere pakketten?

 • Flexibiliteit en aanpasbaarheid: Ignition is een open en aanpasbaar softwareplatform, waardoor gebruikers hun eigen op maat gemaakte applicaties kunnen bouwen en integreren met andere systemen.
 • Geavanceerde dataverzameling en analyse: Ignition biedt krachtige tools voor gegevensverzameling en data-analyse, waardoor gebruikers diepgaande inzichten krijgen in de prestaties van hun systemen en processen.
 • Schaalbaarheid: Ontworpen voor zowel kleine als grote systemen, is Ignition implementeerbaar op verschillende platformen en besturingssystemen.
 • Realtime monitoring en controle: Door het gebruik van bidirectionele communicatie verzamelt en analyseert Ignition gegevens in realtime.
 • Kostenbesparing: Ignition biedt een betaalbaar alternatief, waardoor organisaties geld kunnen besparen op licenties en implementatiekosten.

Ontdek Ignition

Plan nu een exclusieve Ignition-demo op locatie

 • Leer hoe Ignition specifiek in jouw bedrijf kan worden toegepast.
 • Stel direct al je vragen en ga dieper in op specifieke softwareaspecten.
 • Ontvang op maat gemaakte oplossingen en deskundig advies.

Start met het bouwen van je eigen Ignition-applicatie

 • Snel en moeiteloos te installeren.
 • Ontdek en benut alle functionaliteiten van de software, zo lang als je wilt.
 • Maak onbeperkt verbinding met tags, PLC’s, databases en apparaten.
 • Beoordeel zelf of Ignition aan de behoeften van jouw bedrijf voldoet.

Verken Ignition in de online demo-omgeving

 • Geen download of installatie vereist.
 • Bekijk toepassingen voor verschillende industrieën.
 • Pas waarden aan en zie onmiddellijk het resultaat.
 • Leer hoe Ignition processen automatiseert en visualiseert, zelfs zonder programmeerkennis.
 • Ontdek alle mogelijkheden en of Ignition aan jouw behoeften voldoet.
Start chat
💬 Hulp nodig?
Hi👋
Kunnen we je ergens mee helpen?