Wat is I/O?

I/O

Wat is I/O?

In industriële automatisering verwijst I/O (Input/Output) naar de verbindingen tussen de sensoren en actuatoren die in het veld zijn geplaatst en de controllers die het proces beheren.

Input is de informatie die sensoren verzamelen, zoals temperatuur, druk, stroom, niveau of positie. Deze signalen worden omgezet in digitale signalen en naar de controller gestuurd voor verdere verwerking.

Output omvat de signalen die de controller naar de actuatoren stuurt, zoals motoren, kleppen, pompen of verlichting. De actuatoren interpreteren deze signalen en gebruikt ze om fysieke acties uit te voeren die het proces beheren.

I/O-systemen implementeren vaak digitale of analoge signalen die via bedrade of draadloze verbindingen zijn verzonden. Moderne systemen maken gebruik van geavanceerde communicatieprotocollen om de gegevens tussen de I/O-componenten en de controllers te verzenden en te ontvangen.

Door de I/O-componenten te integreren met de controllers, zijn industriële automatiseringssystemen in staat het productieproces te optimaliseren, de efficiëntie te verbeteren, de nauwkeurigheid van de metingen te verhogen en de betrouwbaarheid van de productie te verhogen.

Hoe werkt I/O?

Hier is een stapsgewijs proces voor hoe I/O werkt in industriële automatisering:

 1. Sensoren verzamelen gegevens over de gemonitorde apparatuur of het proces, zoals temperatuur, druk, stroom, niveau of positie.
 2. De sensoren zetten deze gegevens om in elektrische signalen die ze vervolgens weer via de bedrading verzend naar de I/O-componenten.
 3. Deze componenten ontvangen signalen en sturen ze via een communicatieprotocol naar de controller.
 4. De controller verwerkt de gegevens en bepaalt de status van de gemonitorde apparatuur of het proces.
 5. Vervolgens stuurt de controller commando’s via de I/O-componenten naar de actuatoren om fysieke acties uit te voeren, zoals het starten of stoppen van een motor of het openen of sluiten van een klep.
 6. De actuatoren voeren deze commando’s uit en sturen terugkoppeling via de I/O-componenten naar de controller om te bevestigen dat de acties zijn uitgevoerd.
 7. De controller gebruikt de terugkoppeling om de status van de apparatuur of het proces bij te werken en het proces te blijven monitoren.
 8. Dit proces herhaalt zich voortdurend om de apparatuur of het proces te blijven controleren en te zorgen dat het correct blijft functioneren.

Local vs. Remote I/O?

Deze vormen verwijzen naar de fysieke locatie van de I/O-componenten in een industriële automatiseringssysteem. Local verwijst naar de componenten die fysiek dicht bij de controller zijn geplaatst, bijvoorbeeld in dezelfde behuizing of paneel. Deze componenten zijn direct verbonden met de controller via kabels en wordt beheerd door dezelfde controller. Dit type I/O is meestal snel en betrouwbaar vanwege de korte afstanden en het ontbreken van communicatieprotocollen.

Remote verwijst naar de componenten die fysiek verder van de controller zijn geplaatst, bijvoorbeeld op verschillende locaties of in verschillende ruimtes. Deze componenten zijn via communicatieprotocollen verbonden met de controller en bevinden zich op verschillende afstanden van de controller. Dit type I/O is meestal langzamer dan Local vanwege de extra communicatielagen en de langere afstanden tussen de componenten.

Wat zijn de voordelen van I/O in industriële automatisering?

 • Efficiëntie: Maakt het mogelijk om gegevens sneller te verzamelen, te verwerken en te communiceren. Hierdoor zijn industriële processen efficiënter uit te voeren.
 • Flexibiliteit: Eenvoudig te configureren en aan te passen aan verschillende industriële toepassingen. Hierdoor zijn ze flexibel en aanpasbaar aan veranderende eisen.
 • Betrouwbaarheid: Ontworpen om betrouwbaar te zijn. Ze zijn bestand tegen ruwe omgevingen en storingen, waardoor de kans op uitval of storingen vermindert.
 • Kostenbesparing: De implementatie van geautomatiseerde systemen draagt bij aan kostenbesparingen. Hierdoor vermindert de behoefte aan menselijke arbeid en verhoogt de productiviteit.
 • Veiligheid: Maakt het mogelijk om gevaarlijke en risicovolle taken op afstand uit te voeren. Hierdoor verbetert de veiligheid van de werknemers en vermindert het risico op ongevallen.
 • Realtime monitoring: Hierdoor hebben operators en beheerders beter inzicht in de prestaties van de systemen waardoor ze in staat zijn betere beslissingen te nemen.

Welke soorten invoerapparaten zijn er?

In de industriële automatisering zijn er verschillende soorten invoerapparaten voor I/O-communicatie, afhankelijk van de toepassing en het te automatiseren proces. Hier zijn enkele veelvoorkomende invoerapparaten:

 • Sensoren: Meten fysieke grootheden zoals temperatuur, druk, niveau, positie en beweging. Ze verzamelen gegevens over het proces en de omgeving.
 • Schakelaars: Sturen signalen naar besturingssystemen om bepaalde acties uit te voeren, zoals starten, stoppen, activeren van een motor of een klep.
 • Drukknoppen: Maken handmatige bediening van het proces mogelijk, zoals het starten van een machine of het openen van een klep.
 • Encoder: Meten en regelen de positie en beweging van de assen of motoren.
 • Vision systeem: Gebruik beeldverwerkingstechnologie om objecten en hun kenmerken te detecteren en te identificeren.

Andere voorbeelden van invoerapparaten in de industriële automatisering zijn RFID-lezers, thermometers, flowmeters, magnetische sensoren, enz.

Welke soorten uitvoerapparaten zijn er?

In de industriële automatisering zijn er verschillende soorten uitvoerapparaten voor I/O-communicatie, afhankelijk van de toepassing en het te automatiseren proces. Hier zijn enkele veelvoorkomende uitvoerapparaten:

 • Actuatoren: Voeren mechanische acties uit, zoals het openen en sluiten van kleppen, het draaien van motoren, enz.
 • Pompen: Verplaatsen vloeistoffen of gassen in het proces.
 • Kleppen: Regelen de stroom van vloeistoffen of gassen in het proces.
 • Displays: Tonen informatie over het proces, zoals waarden van sensoren, status van machines, enz.
 • Signaalgevers: Geven akoestische of visuele signalen, zoals sirenes, alarmen, lichten, enz.

Andere voorbeelden van uitvoerapparaten in de industriële automatisering zijn ventielen, relais, elektromagneten, LED-lampen, enz.

Wat is de rol van een I/O-interface?

Een I/O-interface speelt een belangrijke rol in het proces van I/O-communicatie tussen digitale apparaten en de externe wereld. Het fungeert als een verbindingspunt tussen de input- en outputapparaten en de rest van het computersysteem of het geautomatiseerde systeem.

De belangrijkste rol van een I/O-interface is om de elektrische signalen en gegevens die van de invoer- of uitvoerapparaten komen om te zetten in een formaat dat door het systeem te verwerken valt, en om de verwerkte gegevens terug te sturen naar de uitvoerapparaten in het vereiste formaat. Dit omvat het verwerken van signalen, het decoderen van gegevens en het toewijzen van invoer- en uitvoerkanalen aan de juiste processen of applicaties in het systeem.

Een I/O-interface is ook in staat taken uit te voeren zoals het bufferen van gegevens om de belasting op het systeem te verminderen, het bieden van bescherming tegen overbelasting van het systeem en het uitvoeren van foutdetectie en -correctie. Ze zijn in staat verschillende vormen aannemen, zoals seriële, parallelle, draadloze of optische interfaces, afhankelijk van het type invoer- en uitvoerapparaten en de vereisten van het systeem.

Wat is I/O-scheduling?

I/O-scheduling is het proces van het beheren van input/output verzoeken in een besturingssysteem. Wanneer een programma of gebruiker I/O-verzoeken indient (zoals lezen uit of schrijven naar een bestand), moet het besturingssysteem deze verzoeken beheren en prioriteit geven om een efficiënt en eerlijk gebruik van systeembronnen te bieden.

De I/O-scheduler is verantwoordelijk voor het bepalen van de verwerkingsvolgorde van I/O-verzoeken en de hoeveelheid tijd die elk verzoek toegewezen krijgt. Er zijn verschillende planningsalgoritmen die te gebruiken zijn, afhankelijk van de specifieke behoeften van het systeem en de soorten I/O-verzoeken.

Enkele veelgebruikte I/O-planningsalgoritmen zijn:

 • First Come, First Serve (FCFS): Het algoritme verwerkt verzoeken in dezelfde volgorde als dat hij ze ontvangt. Dit betekent dat oudere verzoeken voorrang krijgen op nieuwere verzoeken.
 • Round Robin (RR): Het algoritme verwerkt verzoeken in een cyclische volgorde, waarbij elk verzoek een vaste hoeveelheid tijd krijgt om te voltooien.
 • Shortest Seek Time First (SSTF): Het algoritme verwerkt het verzoek dat zich het dichtst bij de huidige positie van de schrijfkop bevindt als volgorde.
 • Deadline-Based Scheduling: Het algoritme prioriteert verzoeken op basis van hun deadline voor voltooiing, waarbij hij de meest urgente verzoeken het eerst verwerkt.

Door I/O-verzoeken effectief te beheren, verbetert I/O-scheduling de algemene prestaties en efficiëntie van een computersysteem.

Ready to master your growth?

Bij AT-Automation streven we ernaar om je groei te versnellen en nieuwe hoogten in efficiëntie te bereiken met onze geavanceerde automatiseringsoplossingen. We geloven sterk in het delen van kennis en het empoweren van individuen om meesters te worden in industriële automatisering. Wil je vrijblijvend advies over hoe onze oplossingen jouw bedrijf kunnen helpen groeien? Laat hieronder je contactgegevens achter.
Start chat
💬 Hulp nodig?
Hi👋
Kunnen we je ergens mee helpen?