Industriële automatisering: Wat is het en hoe zet ik het slim in?

Industriële automatisering?
Industriële automatisering is het automatiseren van processen en machines om zo het gehele productieproces te optimaliseren. Door automatiseren kun je zo sneller en meer produceren. Ook zorg je voor een constantere kwaliteit.

Industriële automatisering maakt optimaliseren mogelijk
Daarnaast is het grootste voordeel van automatiseren dat alles wat je doet vastgelegd wordt. Wanneer een machine draait, hoeveel hij per uur produceert, maar ook (veel belangrijker nog) wanneer hij stilstaat of even minder produceert dan je eigenlijk zou willen. Automatiseren geeft hiermee inzicht in je proces, waardoor je gericht kunt optimaliseren. Je proces zal hierdoor steeds efficiënter worden, wat ervoor zorgt dat je geld bespaart.

Wanneer industriële automatisering inzetten?
Je zet industriële automatisering in als jij als bedrijf hogere flexibiliteit, informatie nauwkeurigheid en veiligheid wil.

Hogere flexibiliteit
Een geautomatiseerd proces kan gemakkelijk uitgebreid worden of aangepast worden wanneer een verandering in het productie proces gewenst is.

Hogere informatie nauwkeurigheid
Het toevoegen van geautomatiseerde dataverzameling, geeft jou de mogelijkheid om essentiële productie informatie te verzamelen, de nauwkeurigheid van de data te verbeteren en dataverzameling kosten te verminderen.

Hogere veiligheid
Industriële automatisering kan de productielijn veiliger maken door het inzetten van een geautomatiseerd proces op plekken waar gevaarlijke processen moeten worden uitgevoerd.

Hoe leidt optimaliseren dan tot een efficiënt proces?
Er is een manier om optimaliseren inzichtelijk te maken. Als 1 score die je laat zien wat je aan moet passen efficiënter te produceren. De OEE, “Overall Equipment Effectiveness”, is een score die de samenhang weergeeft tussen machine beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit. Wil je meer weten over OEE?

Download gratis whitepaper

“De manier om OEE in de praktijk toe te passen”

Industriële Automatisering bedrijven: waaraan herken je een goed automatiseringsbedrijf?

Als het gaat om industriële automatisering is het belangrijk dat het automatiseringsbedrijf aan de volgende vijf punten voldoet:

  • Wordt je management bij het proces betrokken?
  • Worden ook alle relevante afdelingen betrokken?
  • Worden er realistische verwachtingen gecommuniceerd?
  • Is er aantoonbare ervaring en succes?
  • Is er voldoende ondersteuning na oplevering?

Wij als AT-Automation nemen deze 5 punten mee in alle opdrachten die we aannemen. Benieuwd hoe we dit voor jouw bedrijf aanpakken? Neem contact op.

Gerelateerde artikelen